Leka kjøper doktorhuset

I snart 25 år har svensker styrt legetjenesten på Leka. Nå slutter to av dem, men før de drar har de ordnet med tre nye leger som vil ta over. Og de vil selge huset de har brukt på øya for en rimelig penge til kommunen.

TIL SALGS: Kommunen får kjøpe boligen for 500.000 kr. Foto: Privat 

arkiv

Leka: – Det er viktig for Leka å sikre en god legetjeneste. En betingelse for å klare det er å ha en høvelig bolig. Det har de hatt i Klokkergården, sier ordfører Per Helge Johansen.

Klokkergården er eid av lege Håkan Cederlund. Han er en av de to som slutter, og vil nå selge huset til kommunen.

– Det er mange som er interessert i å kjøpe boligen, forteller Johansen som legger fram en hastesak om å kjøpe bygget for 500.000 kroner.

– Formannskap og kommunestyret skal behandle saken på onsdag og torsdag, og etter min mening er vi nødt til å sikre legene gode boforhold, sier han.

Legene i Leka er i hovedsak svenske. De har styrt turnus selv og gitt kommunen en meget god tjeneste.

– De bryr seg om innbyggerne og sørger selv for at det alltid er noen på vakt. Samarbeidet med kommunen er like godt i dag som da de kom, sier Johansen som mener dette er nøkkelen til at kommunen har hatt en legetjeneste som har fungert.