- Litt press på skolen holder oss skjerpa

Tentamen er null stress

Førjulstideagår hånd i hånd med tentamenstida, ei tid der mange elever føler press.

TENTAMENSTID: Klassene skal testes i forskjellige fag, noe de synes er helt greit. 

NULL STRESS: Malin Melheim, Connie Sandvik og Ingrid Hafskjold har et godt forhold til tentamen, og mener de er mye bedre forberedt til framtidige eksamener. 

arkiv

GRONG: I likhet med andre skoler, er Grong videregående skole godt i gang med heldagstentamener i forskjellige fag. Ingrid Hafskjold fra Snåsa går andre året på studiespesialisering, og tror mange elever gruer seg til tentamen uten grunn.

– Hvis man bare følger med på skolen og jobber med fagene hele året, kan man allerede det som kommer på tentamen, sier Hafskjold.

Hun mener også et dette er en grei måte å summere opp hva man har lært i løpet av året.

– Man har såpass mye tid på seg at man har mulighet til å virkelig vise det man kan i faget.

Hafskjolds klassekamerater, Malin Melheim og Connie Sandvik, har også et avslappet forhold til tentamen.

– Jeg forbinder ikke tentamen med så mye stress, men man merker at dagene før tentamen blir ganske travel med pugging og øving. Slik er det spesielt før mattetentamen, forteller Melheim.

Samtidig som tentamensprestasjonene viser godt hva elevene kan, blir det også tydelig hva de ikke mestrer like godt.

– Det er et helt års arbeid som blir vurdert etter en dags prestasjoner, og da ødelegger det veldig mye om for eksempel formen ikke er helt på topp, sier Sandvik.


Øving til eksamen


I likhet med mange andre, vil disse tre jentene prestere så bra som mulig på skolen og føler seg derfor avhengig av å gjøre det bra på tentamensdagen.

– Selv mener jeg litt press holder oss skjerpa gjennom skoleåret, bare det ikke går utover hverdagen på en negativ måte, sier Melheim.

Til syvende og sist føler Hafskjold, Melheim og Sandvik seg bedre forberedt mot mulige eksamener etter mange års erfaring med tentamen.

– Tanken på eksamen hadde vært mye mer skremmende om det ikke hadde vært for alle tentamene vi har hatt siden ungdomsskolen, sier Melheim.