Nystartet pendlerforening i Namdalseid

Vil ha ny debatt om bompenger

Namdalseid pendlerforening mener bomprosjektet på Fylkesveg 17 gjør det mindre attraktivt å bo på Namdalseid.

PENDLERFORENING: På Namdalsied har pendlerne dannet en ny forening som blant annet har som mål å bli høringsinstans når det gjelder fylkesveg 17. Foran: Eva Aune, Elin Måøy, Stein Erik Hanssen og Arne Bratberg. Bakre rekke: Erling Måøy, Richard Sæter, Tor Arild Hansen, Erlend Gystad og Sturla Dahl. 

arkiv

Namdalseid: – Høye utgifter og få fordeler for oss som bor nord for Sprova. Det blir realitetene hvis bompenge- innkrevinga blir gjennomført slik det er foreslått, sier Stein Erik Hanssen, styreleder i Namdalseid pendlerforening.


Startet pendlerforening


Bompengesøknaden for første del av utbygginga av Fylkesveg 17 sør for Sprova og Fylkesveg 720 til Malm er sendt.

Tidligere i høst bestemte derfor pendlere i Namdalseid seg for å gå sammen og danne ei egen pendlerforening.

– I første omgang vil vi jobbe for å tale pendlerenes sak i Fv 17/Fv 720-prosjektet, men vi vil også følge nøye med på det som skjer med tanke på del- prosjekt to fra Sprova og nordover, sier han.


  • LES OGSÅ:

    Pendlerne rammes

    Av Egil Bulling, Lars Helbostad, Stein Erik Hanssen, Eva Aune, Elin Måøy, Arne Magnar Bratberg, Tor-Arild Hansen, Erlend Gystad - Namdalseid pendlerforening.


Pendlerforeninga har gjort noen beregninger som viser at å reise tur/retur Namdalseid–Steinkjer vil koste 91,80 kroner i bompenger.

– For en som pendler til jobb betyr det opp mot 2.000 kroner ekstra per måned i reiseutgifter, uten at vi ser at vi får noen fordeler av det, sier pendlerne.

De mener at familier som er avhengige av å bruke flere biler, kan det fort bli snakk om en årlig bomutgift på 30.000–35.000 kroner.

– Da må kost og nytte stå i forhold, og det gjør det ikke etter vår mening. Slik vi ser det blir kortere reisetid mellom Steinkjer og Verran prioritert framfor trafikksikkerheten til alle som ferdes langs vegen, sier Hanssen.

Pendlerforeninga mener at det også vil gjøre det mindre attraktivt å bo eller etablere seg nord for bomstasjonen som er planlagt i Sprova.

– Vi mener dette vil gå ut over bomiljø og bolyst, det vil gjøre det dyrt for ungdom og barnefamilier å velge å bo heime – og får dermed noen uheldige indirekte konsekvenser, sier de.


Mange hundre pendler


– Anslagsvis er det omkring 140–150 personer som pendler ut av eller inn til Namdalseid hver dag på jobb, sier Hanssen.

I tillegg kommer alle som pendler daglig i begge retninger langs Fylkesveg 17 gjennom kommunen til og fra Steinkjer, Namsos eller andre kommuner.

– Det er mange som blir direkte berørt, og da må kost-nytte ikke bare gi fordeler for Verran og Vellamelen, mener pendlerne. De synes at pengebruken må fordeles slik at hele strekninga Namsos–Steinkjer blir mer trafikksikker og samtidig gir bedre bomiljø for dem som bor langs vegen.

Samtidig understreker pendlerforeninga at de ikke er mot bompenger.

– Bompenger er helt greit så lenge det betyr bedre trafikksikkerhet for alle og samtidig kan gi noen miljøgevinster. Men da må betalinga stå i forhold til det vi faktisk får, sier Hanssen.

Namdalseid pendlerforening har valgt et interimsstyre, og er registrert i Brønnøysund- registrene. Ett av målene er å bli høringsinstans i saker som angår pendlere i Namdalseid og Namdalen. Hanssen sier at foreninga gjerne tar imot medlemmer også fra andre kommuner som pendler langs Fylkesveg 17.

– Vi har satt innmeldingsavgifta til 91,80 kroner eller det samme som det vil koste i bom tur/retur over den nye brua, sier Hanssen.

Relaterte saker: