Norsk Fisketransport har suksess med mekanisk avlusing:

Kjemikaliefri kamp

Mekanisk avlusing er på full fart mot å overflødiggjøre kjemikalier. Norsk Fisketransport har med godt resultat renset over 50 millioner individ med utstyr fra Skamik siste driftsår.

STORT VOLUM: Gjennom å ha behandlet 130.000 tonn, cirka 50 millioner laks, har Norsk Fisketransport opparbeidet stor kunnskap rundt mekanisk avlusing med Skamik. Tidligere i år ble det installert en dobbel maskin om bord på Viktoria Lady. Foto: Tom Lysø 

arkiv

KOLVEREID: – Vi kan trygt si at vi nå har bred erfaring med mekanisk avlusing med Skamik. Totalt er det gjennom 2014 og 2015 med godt resultat behandlet vel 130.000 tonn laks på tre av våre båter, sier operasjonsmedarbeider Magne Edvardsen hos Norsk Fisketransport (NFT).

Det er på fartøyene Novatrans, Viktoria Lady og Rune Viking at NFT har gjort sine erfaringer med mekanisk avlusing. Edvardsen har vært med hele vegen siden Skamik ble satt i drift.


Verdifull erfaring


– I dag kan det slås fast at Skamik gjennomgående fungerer meget bra: Når vi går tidlig inn, altså på lave lusenivå, evner Skamik alene å holde situasjonen under kontroll. Det samme kan også sies om fiskevelferden, som er veldig bra når laksen kun er på mekanisk avlusing, mener Magne Edvardsen.

Han ser betydninga av at all lus i prosessen samles opp og destrueres. Videre er det en erfaring at eventuell lus som blir med tilbake i merden, gjerne i løpet av kort tid faller av laksen.

– Den gode, praktiske erfaringa med Skamik og mekanisk avlusing er etter stor og vel- utviklet. Det gjelder hele løpet, fra hvordan arbeidet i merden organiseres og gjennomføres, sier organisasjonsmedarbeideren hos Norsk Fisketransport.


Liker det som skjer


Grynder og daglig leder Geir Skarstad i Skamik er glad for de omfattende erfaringene fra denne ledende aktøren i næringa. Nordtrønderen øyner fortsatt god utvikling og langsiktig perspektiv på bruk av Skamik. Foruten Norsk Fisketransport, er Sinkaberg-Hansen, Alsaker Fjordbruk og Lerøy Midt noen av aktørene som kjører Skamik.

– Samtidig med at vi får stadig mer dokumentasjon på at vår løsning for mekanisk avlusing er både god og skånsom, skjer utvikling i dialog med våre kunder, melder Skarstad.

Han mener Skamik er effektiv redskap i hele lusesyklusen, og spesielt godt egnet når man går inn på lave nivå. Erfaringa da er at spredning forebygges, og god kontroll opprettholdes. Behovet for «brannslokking» på høye nivå blir dermed eliminert, meldes det..