Høylandet-budsjettet blir strammere og strammere

Legger ned barnehage

Høylandet kommunes budsjett blir strammere og strammere for hvert år. Neste år blir barnehagen på Kongsmoen lagt ned.

LEGGES NED: Kongsmoen barnehage foreslås nedlagt fra 1. august 2016. Ordfører Hege Nordheim-Viken betegner Høylandet kommunes budsjett for 2016 som det strammeste hun har vært med på å behandle. 

arkiv

HØYLANDET: – Vi opplever at vi må kutte i budsjettet hvert år og det svir mer og mer. Det merkes at det blir strammere, sier ordfører Hege Nordheim-Viken.

Rådmannens budsjettforslag ble behandlet av formannskapet i forrige uke, og forslaget innebærer blant annet at barnehagen på Kongsmoen blir lagt ned fra 1. august neste år.


Få barn på Kongsmoen


– Det er ei vanskelig sak, men når barnetallet går ned, får det konsekvenser. Nå er det fem barn som har et tilbud ved barnehagen på Kongsmoen. To av barna begynner på skolen neste år. På grunn av både kvaliteten på tilbudet og økonomi, foreslås ei nedlegging, Administrasjonen har drøftet saken med berørte og det er vanskelig å unngå, sier ordføreren.

I rådmannens budsjettforslag var det lagt inn innsparinger på ca. fem millioner kroner før den politiske behandlinga.

– Administrasjonen legger opp til et stramt løp med blant annet vakanser i stillinger og at beregnet lønnsvekst må dekkes innen enhetenes budsjettrammer. Når rådmannen og administrasjonen mener at det kan gjøres slik, har vi som politikere tiltro til at de klarer å løse oppgaven, sier ordføreren.


Boliger og flerbrukshall


I forslaget legges det opp til et maksimalt låneopptak på 31,7 millioner kroner neste år. Det skal bygges utleie- og flyktningboliger og arbeidet med ny flerbrukshall skal påbegynnes. Det skal også utføres diverse arbeider på sykeheimen, blant annet skal det innstalleres ny heis.


Bygdekinoen berger


Formannskapet vedtok ei endring av rådmannens budsjettforslag – bygdekinoen skal videreføres i et halvt år som ei forsøksordning. Det vil koste 20.000 kroner.

Rådmannen varsler også at det vil komme et nytt forslag om å starte ei utredning for innføring av eiendomsskatt.

Ordfører Nordheim-Viken viser i den forbindelse til at det gamle kommunestyret avviste ei slik utredning.

– Vi får avvente ei slik utredning, men det er flere parti som har sagt at vi ikke ønsker eiendomsskatt i Høylandet kommune, sier Nordheim-Viken.

Kommunestyret skal vedta budsjettet 17. desember.