Utreder renovering av skolebygg og bygging av idrettshall

Namdalseid vurderer investering til 100 millioner

Namdalseid kommune utreder mulighetene for å renovere skolebygget og bygging av en ny idrettshall i 2017. Pris: 100 millioner kroner.

100 MILL. TOTALT: – Forslaget som foreligger går på en skolerenovering til 40 millioner kroner, og bygging av en idrettshall til 60 millioner kroner, sier Namdalseid-rådmann Kjell Einvik.FOTO: BJØRN TORE NESS 

SKISSE: Slik ser den foreløpige skissa til renoveringa av skolebygget og ny idrettshall ut. 

arkiv

NAMDALSEID: – Planen var opprinnelig å få med et konkret forslag i neste års budsjett, men det er blitt skjøvet til 2017 på grunn av to forhold. Det ene er at foreliggende skisse til løsning er for kostbar, det andre er at vi ikke er hundre prosent fornøyd med løsningene som er lagt fram, sier rådmann i Namdalseid, Kjell Einvik.

17. desember skal kommunestyret behandle forslaget om å vedta å innlemme forslaget i økonomiplanen for 2017.

– Per i dag er ingenting vedtatt, og vi har ingen endelig løsning på arbeidet. Men forslaget som foreligger går på en skolerenovering til 40 millioner kroner, og bygging av en idrettshall til 60 millioner kroner, sier Einvik.


" Planene som er lagt fram er kjempegode, men det blir for dyrt. Jeg er veldig opptatt av at vi ikke må gi opp.

Tore Kaldahl

FAU-representant


– Vi har imidlertid nettopp investert 100 millioner kroner i en ny sykeheim, så totalt 100 millioner kroner er ikke gjennomførbart for oss. Derfor jobbes det med innspill og synspunkter for å få ned den totale kostnadsramma på prosjektet, sier rådmannen.


Dårlige arbeidsforhold


Mandag kveld fikk ei prosjektgruppe nedsatt av kommunen forelagt planer og skisser av Norconsult.

– For meg som innbygger i kommunen har jeg et sterkt ønske om å bedre situasjonen både på skolen og til idrettsmiljøet i Namdalseid. Arbeidsforholdene til lærerne på skolen er ikke bra nok, og vi har en gymsal som er for liten og nedslitt i forhold til aktivitetsnivået i kommunen, sier FAU-representant Tore Kaldahl og legger til:

– Planene som er lagt fram er kjempegode, men det blir for dyrt. Jeg er veldig opptatt av at vi ikke må gi opp. Vi må fortsette å prøve. Vi må se på hva det virkelige behovet er, og redusere kostnadene deretter, sier Kaldahl.

– Hva ville denne investeringa betydd for Namdalseid?

– Veldig, veldig mye. Det har både med folkehelse og bolyst å gjøre. Vi må tenke i et langt perspektiv, ikke bare noen år framover, sier han.