Vil legge ned Statland alderspensjonat

Rådmannen foreslår at drifta av Statland alderspensjonat avvikles og at eiendommen selges. De tre beboerne vil ved et eventuelt salg, få tilbud om å kjøpe sin leilighet.

VIL STENGE: Rådmann Kjell Einvik. 

arkiv

STATLAND: Rådmann Kjell Einviks innstilling er basert på konklusjonene som ei prosjektgruppe har kommet med.

Det er rådmannens mening at helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig antall boliger, selv om alderspensjonatet avvikles i sin nåværende driftsform.

Alderspensjonatet på Statland har sju leiligheter, men bare tre har vært bebodd det siste året. Det har ikke lyktes å finne flere leietakere.

Drifta av alderspensjonatet koster Namdalseid kommune 120.000 kroner i året. Det er også anført at bygninga må restaureres, noe som er beregnet å koste cirka 4,0 millioner kroner. Avdrag på lån og renteutgifter vil føre til økte kost- nader for kommunen.

Rådmannen foreslår derfor at bygget selges, enten samlet eller som seksjonerte leilig- heter. Ved ei seksjonering vil beboerne få mulighet til å kjøpe sin leilighet. Ved et samlet salg vil de tre beboerne få andre botilbud, enten på Namdalseid eller Statland.

Saken skal avgjøres av kommunestyret 17. desember.