Flere orgelkroner til Ranem kirke

RENTEBELØP: Overhalla formannskap vil bevilge penger for å betale renteomkostningene ved låneopptak til nytt orgel i Ranem kirke. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

OVERHALLA: Formannskapet i Overhalla innstiller overfor kommunestyret på at det vedtas å øke kommunens årlige driftstilskudd til Midtre Namdal kirkelige fellesråd med 110.000 kroner.

Beløpet tilsvarer rentekostnadene med et lån på to millioner kroner som inngår som en del av finansieringa for kjøp av nytt orgel i Ranem kirke.

Et nytt orgel er kostnadsberegnet til 4,75 millioner kroner og er planlagt finansiert ved bidrag fra privatpersoner, næringsliv, stiftelser og fra Overhalla kommune.