Frykter nedleggelse

Får ikke Frivilligsentralen i Namsos driftstilskudd fra kommunen, blir dørene stengt ved årsskiftet.

MÅ STENGE: Daglig leder Johannes Aarmo (til venstre) og styreleder Bjørn Leirvik på Frivilligsentralen i Namsos må stenge dørene ved årsskiftet dersom kommunen ikke går inn med driftstilskudd. 

arkiv

NAMSOS: Nå ber daglig leder Johannes Aarmo og styreleder Bjørn Leirvik om kommunens hjelp for å berge sentralen. Saken er nemlig den at IOGT som eier Frivilligsentralen, har varslet at de legger ned drifta 31.12.2015.

– Men de har gitt ei åpning for at ei gruppe privatpersoner kan ta over. Det betinger imidlertid at kommunen går inn med et driftstilskudd til Frivilligsentralen, sier Leirvik og Aarmo.

– Og hvis det ikke avsettes penger til driftstilskudd?

– Da stenger vi døra, sier de i kor.


Har en plan


Men duoen har en plan for hvordan man skal kunne slå to fluer i en smekk. Frivilligsentralen i Namsos får nemlig 330.000 kroner av Kulturdepartementet til å opprettholde ei halv stilling som daglig leder ved sentralen.

Nå mener de Namsos kommune kan spytte i et tilsvarende beløp, og dermed få den etterlengtede frivillighetskoordinatoren flere har etterspurt. I Namsos kommunes plan for kommunal frivillighetspolitikk i årene 2012-2016, er det nedfelt at det skal opprettes en stilling som frivillighetskontakt som kan tale frivillighetens sak i det kommunale systemet, foruten veilede og bistå.

– Vi ser for oss at daglig leder og frivillighetskoordinator kan være en og samme person – og at denne kan være et bindeledd mellom de frivillige organisasjonene i kommunen, skisserer Leirvik og Aarmo.


Drevet siden 2008


Den eksisterende Frivilligsentralen i Namsos ble etablert i 2008, og de har i alle år klart seg uten driftstilskudd fra Namsos kommune. Aarmo og Leirivk understreker imidlertid at kommunen har vært positive til å gå inn med prosjektmidler til ulike aktiviteter.

– Vi har samarbeidet med kommunen om Seniorhuset på Pensjonistsenteret, og vi har samarbeidet med Flyktningetjenesten om ulike tiltak, eksempelvis sommerleir for familier, forteller de.

Vanskelighetene for Frivilligsentralen startet i realiteten da kommunen iverksatte den store hestekuren i 2012.

– Etter det har vi måttet tære på egenkapitalen vår. Nå, når det er snakk om en frivillighetskoordinator, har vi lyst til å stikke fram hodet og si: Hallo, her er vi. Vi har midler til ei halv stilling – som forsvinner ut av Namsos hvis vi må legge ned drifta. Nå har vi sjansen til å slå to fluer i en smekk, sier Bjørn Leirvik og Johannes Aarmo.