Savner gatelys – frykter ulykker

- Om gang- og sykkelveg på Marøya ikke kommer med det første, så bør det i alle fall monteres lys langs Fylkesveg 770 mellom busskuret og Nærøysund bru.

MØRKT: På Marøy-sida av Nærøysund bru er det behov for gatelys, mener brevskriveren. 

arkiv

MARØYA: Det mener Johnny Andreas Karlsen, som har henvendt seg skriftlig til Nærøy kommune om saken.

I brevet påpeker Karlsen at han har forståelse for at trange, økonomiske tider kan forsinke den ønska gang- og sykkel- vegen på Marøya. Ifølge brevskriveren er det en del personer som går langs den aktuelle vegen både om sommeren og i vintermørket.

På grunn av geografien er det svært mørkt i dette området, og Johnny Andreas Karlsen foreslår at det settes opp tre-fire lyspunkt på samme måte som det er gjort ved Ottersøy-krysset.