Starter unikt prosjekt

Tar merkenavnet Rørvik til spanske forbrukere

Ryggraden i produksjonen ved Rørvik Fisk AS er saltfisk som eksporteres til blant annet Spania. Nå vil de lansere merkenavnet Rørvik også der.

SUKSESS MED RØRVIKMERKET: Sist helg testet Rørvik Fisk AS ut merkevaren Rørvik på spanske fiskekunder i Barcelona. Fra venstre: Sunniva Nicolaisen, den spanske importøren Oscar fra CaboNorte og Øyvind Pettersen.foto: privat 

LANG KAMPANJE: I lag med Innovasjon Norga, Sjømatrådet og en spansk importør forsøker Rørvik Fisk AS å få innpass i Spania med egen merkevare. 

FISK FRA RØRVIK I BARCELONA: For første gang er saltfisk markedsført i Spania under varemerket Rørvik. Stor stas for Rørvik Fisk AS. 

arkiv

Rørvik: – Vi lanserte merkenavnet Rørvik på vår fiskemat for en tid siden, og nå det har blitt en suksess. Nå er tida kommet for å ta navnet ut i Europa, sier Sunniva Nicolaisen ved Rørvik Fisk AS.

Slik eksporten av salt torsk fungerer i dag, selger Rørvik Fisk AS sine produkter på spotmarkedet til en eller annen importør som igjen selger denne videre med sitt navn på.

– Vi har tro på at ved å ha med navnet vårt helt ut til forbruker, kan vi på sikt hente ut en merpris.

En del av prosjektet er også å tilpasse produktene til hva markedet vil ha.

– Tradisjonelt blir saltfisk solgt hel. Kjøpegruppa for denne fisken blir stadig eldre. Derfor vil vi nå se på mulighetene for å tilpasse produktet slik at det passer for de yngre også. Blant annet med fisk som er ferdig utvannet og klar for kjelen.


Felles prosjekt

I lag med Rørvik Fisk AS på dette treårige forsøksprosjektet, er både Innovasjon Norge og Sjømatrådet.

– De har egentlig lett etter en samarbeidsparten som ønsker å starte den prosessen vi er i gang med nå, og i lag med en spansk importør, gjorde vi de første framstøtene i Barcelona sist uke, forteller Nicolaisen.

Det var ikke med lite stolthet de for første gang så merket Rørvik i en fiskedisk på et marked.

– På markedene ligger salt- fisken på rekke og rad. Men det er ingen steder det fortelles hvor den kommer fra. Midt mellom alle disse så står Rørvik. Det var stas.

Men de legger ikke skjul på at dette er en krevende prosess.


Kvalitet

– Det hjelper lite om vi gjør en god jobb med markedsføring hvis vi ikke samtidig passer på å levere kvalitet, sier produksjonsleder Raimo Sørensen på salteriet til Rørvik Fisk AS.

Hvert eneste ledd i kjeden – fra fisken går i garnene og til den ligger i kjøledisken i Barcelona – må være optimal.

– Rørvik Fisk AS har gjort en god jobb over mange år, der alle ledd vet hva det som kreves for å lage et kvalitetsprodukt, sier han.

Men selv det beste kan bli bedre.

– Derfor er dette en prosess som går hele tida, sier han,