Vil slå sammen brannvesen med tvang

Arbeidet med å slå sammen brann- og redningsvesen går for tregt, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet. Nå vil de bruke tvang for å få større enheter.

EN SVAKHET: Brannsjef i Namsos, Ståle Ruud mener DSB viser liten vilje til å sette seg inn i hvordan brannvesenet jobber og samarbeider i dag. Han er skeptisk til prosessen som er satt i gang. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMSOS: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte forrige uke ut sitt pålegg om at kommunene i Norge må samarbeide om større enheter innenfor brannvesenet.


– Små og sårbare

NRK Trøndelag.

Uttalelsene fra Pedersen har blant annet fått brannsjef Ståle Ruud i Namsos til å reagere:

– Vi synes dette er litt spesielt fordi det betyr mindre lokalt selvstyre i kommunene. Vi vet også at slike prosesser ofte ender med sentralisering, og dette skjer samtidig med kommunereformen. Det virker som om det er svært lite koordinering i statsapparatet, sier Ruud.

Men Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener dette er nødvendig.

– Vi kan ikke sitte stille og vente på alle andre. For brann- og redningsvesenet er politi og helse de viktigste samarbeidspartnerne. Derfor vil vi følge de nye politidistriktene, og det skal legges opp til større enheter innenfor disse, sier Rygh Pedersen til NRK Trøndelag.

Les også:

Ordførere med opprop til justisministeren om 110-sentralen

– Er meget bekymret

24 ordførere i Nord-Trøndelag har sendt et opprop til justis- og beredskapsministeren, der de ber om klart svar om framtida til 110- sentralen i Namsos.

Direktoratet mener altså at større og robuste enheter er best. Men brannsjefen i Namsos ber om respekt for det arbeidet som er gjort ute i distriktene gjennom mange år.

- Stort er ikke bestandig best

– Rent personlig er jeg skeptisk til tanken om at bare det er stort nok, vil det være best uansett. Det er vist svært lite oppmerksomhet på evaluering av hvordan vi jobber i dag. Det synes jeg er en svakhet med hele prosessen så langt, mener Ståle Ruud.

Storbrannen i Flatanger i januar 2014 blir ofte trukket frem som et eksempel på at brannvesenet faktisk fungerer, selv i de største og mest uventede situasjonene.

– Jeg tror ikke en større enhet ville klart å løse utfordringene i Flatanger bedre enn de 21 brannvesenene som samarbeidet under storbrannen den gangen. Det klarte vi veldig godt, men jeg tror ikke svaret er en stor enhet for en veldig stor region, sier Ståle Ruud til NRK.

Les også:

Flatanger-ordføreren fikk fortalt sin versjon

– Det er godt å oppleve å bli lyttet til, sier Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Det er ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap enig i.

– En soleklar fordel ville ha vært å ha en enhetlig ledelse. Under en storbrann er det viktig at ledelsen har oversikt, en plan og har øvd på hvordan de skal håndtere en slik hendelse, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen.