Hva nå overhallinger?

Av Sverre J. Rygh

STyres Herfra: En storkommune er ikke det beste for innbyggerne i Overhalla kommune, skriver Sverre J. Rygh. 

arkiv

Det er vanskelig å spå, særlig om framtida! Det eneste som er sikkert er historia, og det kan være lurt å se seg bakover når ny kommunestruktur skal meisles ut.

Helt siden formannskapslovene ble vedtatt i 1837 har kommunene hatt en grad av selvstyre med valgte representanter, og Overhalla kommune har utvikla seg med Namsos som nabo i vest siden bydannelsen i 1845, og landkommuner østover.

Namsos ble til etter forslag fra bl.a. overhallingen Hans Barlien da han i brev til Peder Vibstad i 1822 spør om «En ladeplads i Nummedalen er mer nyttig end skadelig, og hvor er det bekvemmeste sted?» Dermed rulla snøballen, formannskapene i Grong, Overhalla og Sævik var positive og ladestedet ble etter en lang prosess etablert på Bråholmen i 1845.

Argumentasjonen for et ladested ved utløpet av Namsen var som prokurator på Bjørum Søren R. Thornæs skrev i 1838 et distrikt med ca. 12000 innbyggere, fisk- og sildrike fjorder, laks, fete gressganger, et virksomt og vindskipelig, kulturelt folk, allerede etablert handelsvirksomhet med bl.a. Jemtland på Mælens marked, og mest av alt eksporten av tømmer og trevirke fra dalen og distriktet.

Byen har altså alt å tjene på og er avhengig av et sterkt og virksomt omland som har behov for- og muskler til å bruke byens tjenester.

Hva vil skje hvis byen eser ut og legger omlandet under seg?

Et framtidig Stortrøndelag vil bli styrt fra Trondheim. Ser at det snakkes om styring fra Steinkjer og Stjørdal, men det har jeg over tid ingen tro på.

I en gitt situasjon vil administrasjonen bli lagt til Trondheim.


Det samme vil skje hvis vi får en stor kommune i midtre/indre Namdal, setet vil ligge i Namsos, det er bare å vise til historia. Hva er igjen av administrasjon i Vemundvik, Otterøya, Klinga, Bangsund og Sævik?

I Overhalla har en kombinasjon av lokalt styre, dyktige og driftige folk og en sterk lokalt forankra dugnadsånd ført til at vi i dag kan vise fram Skogmo industripark med 30 bedrifter og ei årlig omsetning på opp mot to milliarder kroner.

«Å flytte ansvar og beslutninger vekk vil lett bli ei demotiverende sovepute.»

I industriparken som starta som kassefabrikk i 1940 og voks til en båt/årefabrikk på 60-tallet er mottoet å gjøre hverandre gode.

Bedriftene bruker hverandre og deler erfaringer til felles nytte.

Overhalla barne- og ungdomsskole har nettopp tatt i bruk sitt nye praktbygg, det skal bygges ny barnehage på Skage og flerbrukshall på samme sted er lagt inn i økonomiplanen.

Dugnadsånden har gitt oss ny Melamartna, Gimlehallen, Svenningmoen idrettspark, det samles inn penger til nytt orgel i Ranem kirke og sanitetsforeninga lever i beste velgående. Middag serveres på dugnad på Skage frivillighetssentral hver tirsdag osv. ….

På noen felter er det forskjell på by og land!

Ville det sett ut slik hvis Overhalla var en del av Namsos eller Namdal storkommune? Hva tror du?

Mitt poeng bli derfor at både by og land har alt å tjene på å ta vare på denne ånden i landkommunen Overhalla. Det argumenteres med at vi tvinges til kommunesammenslåinger for å få kroner fra Sanner, men det blir en kortvarig gevinst hvis vi gjør grep som ødelegger for vinnerkulturen som er skapt i Overhalla over tid.


Å flytte ansvar og beslutninger vekk vil lett bli ei demotiverende sovepute. Verken kommuner eller landet for øvrig kan leve på overføringer fra staten, verdier og arbeidsplasser må skapes der folk bor.

Slå ring rundt disse gode kreftene, ikke raser den lokale styringa av Overhalla. Siste kommunevalg viser at flere har samme mening.

God Jul!