Oppfordrer til måtehold

Drikk mindre alkohol i forbindelse med jul! Det er oppfordringa fra Namsos-ordfører Arnhild Holstad og lensmann Stein Erik Granli.

BEVISSTE VOKSNE: Namsos-ordfører Arnhild Holstad (til venstre), lensmann Stein E. Granli og kommunens SLT-koordinator, Cathrin Teistholmen Gulstad, oppfordrer voksne til å bli bevisste i sin omgang med alkohol i tilknytning til jula.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Det er grunn til å peke på foreldre og voksnes holdninger når det gjelder bruk av alkohol. I førjulstida og i selve jula har politiet flere oppdrag knyttet til alkohol. Alkoholen er den faktoren som skaper mest utrygghet i samfunnet, sier lensmann Stein Erik Granli.

Sammen med ordfører Arnhild Holstad og kommunens SLT-koordinator, Cathrin Teistholmen Gulstad, ønsker lensmann Granli å minne om både bestemmelser i alkohol-loven og om bevisstgjøring omkring folks egen omgang med alkohol.

– Det handler blant annet om at vi som voksne skal være gode forbilder, samtidig som vi engasjerer oss og følger med på hva ungdommen gjør. Og så skal alle ha respekt for aldersgrensene. Det er 18 års aldersgrense for å drikke alkohol, sier lensmannen.

Ordfører Holstad ønsker ikke å være moraliserende, men hun er opptatt av at jula er for ungene.

– Derfor er det viktig at vi tenker oss om når det gjelder inntak av alkohol. Barn opplever at de voksne endrer væremåte og det er ikke bra. Vi må alle gå i oss selv for å bli bevisste. Mitt ønske er at alle namsosingene, uansett alder, skal ha det godt. Derfor er min oppfordring ganske enkel: Tenk på hvordan dine egne handlinger påvirker dine nærmeste og dem som er sammen med deg, sier Arnhild Holstad.

Cathrin Teistholmen Gulstad oppfordrer de voksne til å engasjere seg og være «tett på» ungdommen.

– Jeg vet også at ungdom kan påvirke de voksne til å være bevisste når det gjelder alkoholbruk, sier hun.