Samstemt budsjettdebatt i Vikna

De 23 representantene i Vikna kommunestyre klarte å bli enige om samtlige punker i budsjettet, bortsett fra ei mindre investering.

DUGNAD: Det ble brukt tid på å komme fram til felles forslag på tvers av partiene. Fra venstre rådmann Roy Harald Ottesen, Kjartan Tørum (Sp), Sture Karlsen (Ap), Willy Thorsen (Frp) og ordfører Amund Hellesø (Ap) foran. 

arkiv

Rørvik: Spriket kom i spørsmålet om det var nødvendig å investere fire millioner kroner i veg fra Kråkøya. Det var Venstres seks representanter som gikk mot investeringa, fordi partiet mente den ikke var nødvendig ennå. Dersom det ble ilandføring av vindmøller på øya, var det fortsatt god tid til å gjøre noe med vegen senere, mente venstreleder Bjørn Ola Holm. Men partiet ble altså alene om å mene dette.

Ellers var årets budsjettdebatt preget av svært stor enighet. Når har det lenge vært en samstemt gjeng politikere i Vikna, men denne gang klarte representantene å enes om hele 13 nye punkter i forhold til rådmannens innstilling.

Og fersk Ap-ordfører Amund Hellesø skal ha ros for å lose sine medpolitikere gjennom en lang budsjettdag med smil og godt humør på alle fronter.


Mange nyttige innspill

Nå var det langt fra noen tannløs debatt i kommunestyret. Det kom flere avvikende innspill og forslag, men mange av forslagene gikk i samme retning fra de forskjellige partigruppene. For eksempel gikk alle imot rådmannens forslag om kutt i lærerstillinger. I stedet var det full enighet om å styrke skolen med 360.000 kroner øremerket lærerstillinger og bønn til rådmannen om å finne midler til oppussing av skolebygg. På toppen vil politikerne ha innføring av skolefrukt eller grønt innen 1. juni.

Venstres Bjørn Ola Holm var blant de mest engasjerte i debatten og kom med mange nye innspill.


  • LES OGSÅ:

    – Flytt flyktningene

    Vikna kommune sier ja til å bosette 20 nye flyktninger i 2016. Og Espen Lauritzen (Sp) vil gjerne bosette dem utenfor Rørvik.

Ønsker ny idrettshall

Partiet fikk faktisk med seg hele kommunestyret på å be rådmannen utarbeide mandat for et alternativ tre med hensyn til bygging eller rehabilitering av Rørvikhallen. Dette innebærer riving av den eksisterende idrettshallen. I utgangspunktet foreslo Venstre én million til utredning av ny idrettshall innen sommeren, men penger til dette eksisterer allerede.

De tyngste investeringene for kommunen i årene framover er ellers ny kirke og nytt helsehus, utbygging av industriområdet på Kråkøya og boligfeltet Sjøhaugen. Det omstridte kirkeprosjektet ble nevnt av flere, og det tydeligvis store forhåpninger til den nye byggekomiteen.

Relaterte saker: