Taxidommen er klar:

Betingete dommer for taxijuks

Tre sjåfører ved Namsos Taxi slipper å sone, men alle tre er dømt til fem måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.
arkiv

NAMSOS: Dommen var ferdig 9. desember, og i den framgår det at de tre taxisjåførene er dømt til fem måneders betinget fengsel som utstår med en prøvetid på to år.

Taxisjåførenes enkeltmannsforetak er frifunnet for straff, men samtlige tre er dømt til å betale erstatning til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Den ene må ut med nesten 45.000 kroner, den andre må betale drøy 40.000 kroner, mens den tredje er ilagt en erstatning på knappe 30.000 kroner,

Alle tre er ilagt saksomkostninger på 10.000 kroner.

Ferdig etterforsket i løpet av høsten

Basert på tillit

I dommen fra Namdal tingrett, heter det blant annet at de har lagt vekt på at det dreier seg om misbruk av offentlige midler, og at takstbruken og avregning er basert på tillit.

Risikoen for å bli oppdaget, er også, ifølge dommen, relativt liten.

Det står videre at bedrageriene har foregått over en lang periode.

Fylket drev taxi-etterforskning

Prøvetid på to år

NRK Trøndelag.