Namsos-historia på 170 minutter

170 minutter brukte Martin Hågensen på ei reise gjennom Namsos sin 170 år lange historie. Det ble ei reise hvor bildene spilte en sentral rolle.

170 MINUTTER: Namsos fyller 170 år i år. Martin Hågensen brukte 170 minutter på å rekapitulere byens historie. Det ble mange bilder, mye informasjon – og musikalske innslag servert av Thomas Brøndbo. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Sjeldne BILDER: Flere av bildene som Hågensen brukte var ikke vist før. 

arkiv

NAMSOS: – Det blir mange bilder og mye informasjon. Mye av det som skjedde i en tidlig fase er veldig interessant, sa Martin Hågensen da han innledet sin nesten tre timer lange historietime i Namsos samfunnshus fredag kveld.

Uten manuskript, men med bildene som «historiske stolper» serverte Hågensen en kronologisk gjennomgang som også tok for seg vurderingene knyttet til stedsvalget når skogrike Namdalen først skulle få en by.


Skogen og Namsen

– Det dreide seg om skogen og om Namsen som transportåre for tømmeret. Kampen sto mellom Spillum og Bråholmen og det var sistnevnte som ble foretrukket, fortalte Hågensen.

Gjennom sin rike bildeskatt tok han de cirka 50 tilhørerne tett på byens befolkning – hvordan de bodde og hvordan de levde. Martin Hågensen serverte historier og anekdoter knyttet til både «høy og lav».

Det ble gitt faktainformasjon om ei tidlig rivende utvikling for næringslivet og vi fikk et godt innblikk i hvordan arkitekturen skiftet karakter etter bybrannene i 1872 og 1897 og bombinga i 1940.


Musikalske innslag

Hågensen hadde delt opp fortellinga i fire epoker og Thomas Brøndbo bidro med musikalske innslag som har utspring i Namsos-historia. Blant annet fikk vi et gjenhør med «Nån planka» fra musikalen «Ska' du bygg en by» som ble framført ved 150-årsjubileet i 1995.

De dramatiske krigsårene og oppbygginga av byen ble naturlig nok viet god plass. Det samme ble den gradvise utviklinga av den moderne byen som begynte å ta form utover 1970-tallet – med utvidelsen av det gamle sentrumsområdet mot både øst og vest – og med boligbygginga i Fossbrenna og på Gullvikmoen og Guldholmsstranda som vektlagte momenter.

«Historietimen» ble avsluttet med to vakre bilder fra Klompen – et høstbilde og et bilde av et snødekt sentrum tatt på julaften i fjor.