Vegsalting ble ikke lagt på is

TEKST TIL BILDER NR 030123-00 NAF er meget kritisk til at det hvert år pøses på tonnevis av veisalt på norske veier. - Jeg nøler ikke med å si at det kan synes som om de som salter får betalt per tonn de pøser ut på veiene, sier informasjonssjef i NAF, Egil Otter. (Foto: Terje Pedersen, ANB) bil-vei-salt-salting   Foto: Terje Pedersen

arkiv

STEINKJER: De to siste vintrene har det blitt brukt nærmere 2.500 tonn salt på fylkesvegene i Nord-Trøndelag.

Miljøpartiet de grønne (MDG) stilte en rekke spørsmål omkring saltbruken og konsekvensene av dette i en interpellasjon til fylkesråden for samferdsel i fylkestinget denne uka.

– Det er økt satsing på mekanisk fjerning av snø og is. Dette bidrar til at behovet til bruk av salt reduseres. Den nye standarden innføres etter hvert som nye driftskontrakter inngås, opplyste fylkesråden.

Kontraktene for Ytre Namdal og Stjørdal ble fornyet i 2014 og driftes etter ny standard, og i løpet av 2017 er alle driftskontrakten i fylket fornyet.

MDG foreslo å innføre saltfrie prøvestrekninger allerede vinteren 2016, men trakk senere forslaget. Men fylkesrådet fikk en oppfordring fra fylkestinget om å sette i gang et arbeid med mål om at saltbruken på nordrønderske veger skal ned.