238 år i skoleverket

Seks lærere med til sammen 238 år i skoleverket i Nærøy fikk hedersmedaljen fra Kommunenes Sentralforbund (KS) under en seremoni i går.

HEDER TIL TROFASTE ANSATTE: Kirsti Sandnes Fjær (til venstre) og Steinar Aspli (til høyre delte mandag ut KS medaljen til seks trofaste lærere. Fra venstre: Torlaug Engelsen (40 år i skolen), Per Gansmo (45 år i skoleverket), Anne Lise Arntsen (33 år innen skolen), Nella Øren (36 år som lærer), Runbjørg Bremset Hansen (38 år innen skole og kultur) og Anny Brekkan (42 år i skolevesenet). 

arkiv

KOLVEREID: – Det å ha ansatte med så lang fartstid betyr mye for en organisasjon. Det betyr kontinuitet, sier ordfører Steinar Aspli, som hadde æren av å dele ut KS-medaljen til seks ansatte og tidligere ansatte fra skoleverket.

– Dette er folk med stort engasjement som kan kommunen og folket som bor her. VI er takknemlige for å ha slik stabilitet i arbeidsstokken, Mye tyder på at de har trivdes i jobben og har trivdes med Nærøy kommune som arbeidsgiver, sier han.


550 foreldremøter

Kjapp hoderegning tilsier at de seks lærerne med til sammen 238 år i ansiennitet har deltatt på rundt 550 foreldremøter.

– Foreldremøtene er en ting. De var det to av i året. Men det blir en uendelig mengde foreldresamtaler, sier Anne Lise Arntsen, med en fartstid på 33 år, som var en av dem som kommunen hedret.

I tillegg fikk Torlaug Engelsen (40 år i skolen), Per Gansmo (45 år i skoleverket), Nella Øren (36 år som lærer), Runbjørg Bremset Hansen (38 år innen skole og kultur og Anny Brekkan (42 år i skolevesenet) heder.

Alle fikk KS-merket med plakett, en vase og en blomsterbukett tilpasset vasen.


Trofaste ansatte

– En ting er at de har lang fartstid. Men begynner man å gå fraværet etter i sømmene, så vil vi se at denne gjengen har vært utrolig lite borte fra jobben. De har alle sammen gjort en stor innsats for skolen i Nærøy, sier skolesjef Kirsti Sandnes Fjær, som delte ut hederen i lag med ordføreren i kantina på Kulturhuset.