Ingen i Telenor kan ta ansvaret

Politiet har ikke klart å finne noen ansvarlige i Telenor for avhør etter elgtragedien i Foldereid. – Det er litt spesielt, innrømmer politiadvokat Amund Sand.

GRUSOMT: Elgoksen hadde viklet den nedrevne Telenor-kabelen rundt føtter og gevir før den led en grufull død. 

arkiv

KOLVEREID: – Men det er ei generell erfaring at det kan være et problem å få tak i de rette folkene i store konsern. Men for å vurdere om det skal bli en straffereaksjon, trenger vi ikke dette avhøret. Blir det en reaksjon, må vi naturligvis ha tak i ledelsen, sier politi- advokaten, som ikke har vurdert saken ennå.

Dyretragedien skjedde først i oktober, midt under elgjakta.

NA har også slitt veldig for å få kommentarer fra Telenor i denne saken.


  • Les også:

    Uenige i saken

    Informasjonssjefen i Telenor mener det er enkelt å få tak i deres folk. Lensmannen i Nærøy og Vikna er av en annen oppfatning.


I slutten av oktober hevdet informasjonssjef Tormod Sandstø at selskapet hadde vært så fokusert på å fjerne den farlige kabelen som forårsaket elgtragedien at de hadde glemt å svare NA.


Klarte ikke å finne noen

På spørsmål om hvem politiet skulle snakke med i Telenor, sa Sandstø da: – Jeg kan heller ikke svare på hvem politiet skal kontakte, men jeg regner med etaten finner ut det selv,

I forrige uke opplyste lensmann Erik Stovner i Nærøy og Vikna at saken var ferdig etterforsket og oversendt politijurist for avgjørelse. Stovner bekreftet at hans etterforskere ikke hadde klart å finne fram til noen ansvarlige å avhøre i Telenor.

Politiadvokat Amund Sand bekrefter også at han har mottatt saken og kjenner til den. Men på grunn av stort etterslep på saker, har han ikke rukket å foreta noen vurdering så langt.

– Kalenderen viser at det ikke er satt av så mange rettsforhandlinger på nyåret, så da har jeg håp om å få tatt saker som har litt liggende.


Bruker dyrevelferdsloven

Politiadvokaten sier det selvsagt hadde vært ønskelig å få foretatt avhør av personer i Telenor, men inntil videre er dette ikke avgjørende for hans vurdering.

Det er foretatt av avhør av vitner lokalt.

Fakta er klare: Elgen er blitt fanget i den nedrevne kabelen Telenor var litt varslet om en rekke ganger over flere år, og dyret har lidd en grusom død.

– Dette er en sak som blir vurdert ut fra dyrevelferdsloven, sier politiadvokat Sand. Reaksjonen mot Telenor kan eventuelt bli en foretakstraff.

Det var elgjeger og tidligere grunneier på gården i Foldereid, Roger Johansen, som varslet om dyretragedien. Elgoksen hadde viklet Telenor-kabelen både rundt beina og geviret før den døde.