Pengedryss til frivillige

14 prosjekter i Namdalen blir tilgodesett med til sammen 1.733.200 kroner fra Gjensidige-stiftelsen.

SPARER: 25 prosent av de spurte mener at de tror en ny pensjonsordning vil påvirke dem til mer sparing. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Disse prosjektene får støtte i 2015:

■ IL Hållingen får 100.000 kroner til tråkkemaskin.

■ Bymarkas venner får 100.000 kroner til tråkkemaskingarasje i Fossbrenna.

■ Sørflatanger grendelag får 250.000 kroner til Vikvatnet friluftsområde.

■ Spillum IL får 250.000 kroner til kunstgressbane på Spillum idrettspark.

■ Redningsselskapet får 100.000 kroner til RS God'vær.

■ Nordre Skage skytterlag får 25.000 kroner til nytt klubbhus.

■ Klinga sanitetsforening får 17.000 kroner til Sesam-prosjektet for å gi minoritetskvinner mulighet til svømmeopplæring.

■ Sørli IL får 10.000 kroner til svømmeopplæring for barn/ungdom i Lierne.

■ Høknesåsen velforening får 29.500 kroner til prosjektet «På tur i Høknesåsen».

■ Salsnes jeger- og fisker- forening får 65.000 kroner til aktivitetsløype for barn på Salsnes.

■ Namdal motorsportsklubb får 100.000 kroner til servicebygg i Raabakken.

■ Engan vel får 57.700 kroner til oppgradering av friluftsområde ved Aunevatnet.

■ Sørnesset ungdomslag får 500.500 kroner til tursti og utsiktshytte på Sørnesset.

■ Barnas turlag i Ytre Namdal får 128.500 kroner til naturlekeplass med nær universell tilgjengelighet.


Gjensidigestiftelsen har i år delt ut rundt 200 millioner kroner i Norge.

I Nord-Trøndelag har 33 prosjekter fått til sammen 5.567.418 kroner i støtte fra stiftelsen.