Uenige i saken

Informasjonssjefen i Telenor mener det er enkelt å få tak i deres folk. Lensmannen i Nærøy og Vikna er av en annen oppfatning.

FORNØYD: Lensmann Erik Stovner forholder seg til rapportene fra sine ansatte og mener det er gjort mye i saken. 

arkiv

KOLVEREID: Lensmann Erik Stovner forholder seg til det hans folk har rapportert fra etterforskninga. Det er gjort en rekke forsøk på å få de riktige folkene hos telegiganten i tale, datoer og klokkeslett for henvendelsene er notert ned, ifølge Stovner. Han ønsker ikke å kommentere noe mer rundt dette, men henviser til politi-advokaten.

Informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor er heller ikke så lysten på å kommentere så mye rundt saken, som er under etterforskning. Likevel stiller han seg undrende til at ikke politiet med sin erfaring har klart å få tak i ansvarlige i Telenor.

– Vi stiller opp og besvarer spørsmål. Vår kontaktflate er stor, og vi har ansatte som har kontakten opp mot politiet, hevder informasjonssjefen i Telenor.