Frykt for lusevanndumping

Fiskere og forskere slår alarm om dumping av lakselus i havet, lus som våkner til live igjen. Det skjer også i Namdalen, de lærde strides likevel om faren.

USIKKERT: Det er ikke nok kunnskaper om lus som er fjernet fra laks er infective (forårsaker sykdommer). 

arkiv

KOLVEREID: Det var NRK Trøndelag som tirsdag meldte om at brønnbåter slipper lakselus og lusevann som går ut over andre bestander – som reker – i sjøen. Dumpinga skjer på anviste plasser, og det er eldre brønnbåter uten rensemuligheter som utgjør trusselen. Brønnbåtene har utslippstillatelse fra myndighetene til å dumpe lusevannet.

Fiskeforvalter Anton Rikstad ved Fylkesmannens miljøvernavdeling var ikke tilgjengelig tirsdag. Avdelingsleder John Bjarne Falch hos Mattilsynet bekrefter at myndighetene kjenner til og har akseptert praksisen. Også utenfor Namdalen foregår denne dumpinga, og det finnes eldre brønnbåter i distriktet.

I hvilken grad dette er problem, synes likevel Falch det er vanskelig å svare på sett fra Mattilsynets side.

– Vi mangler nok kunnskap om lus som alt er fjernet fra fisken er infeksiøs eller ikke, dette strides også de lærde om. Nye brønnbåter har filter som samler opp egg og lus, påpeker avdelingsleder Falch.