Fotballkretsen ønsker et «Stor-Trøndelag» for idretten

Vil samle trønderidretten i en krets

Trøndelag fotballkrets vil på neste kretsting fremme forslag om å utrede en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets.

FRA EN TIL TO KRETSER: Lars Petter Langås representerer Namdalen i styret i Trøndelag fotballkrets. Han, og de sju andre medlemmene i styret, stemte lørdag for at de ønsker å fremme et forslag som har som mål å samle trønderidretten FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMSOS: Det kommer fram i en e-post NA har fått tilgang til.

I e-posten skriver styreleder i Trøndelag fotballkrets, Eivind Selven, til idrettskretslederne i begge fylkene at styret i fotballkretsen lørdag enstemmig vedtok å fremme et forslag til kretstinget i både Nord- og Sør- Trøndelag idrettskrets i 2016.

Fotballkretsen ønsker at det snarlig startes en utredning for å slå sammen idrettskretsene.

– Hvorfor ønsker dere å samle trønderidretten i en krets?

– Det er mange gode grunner for dette. Vi ønsker at trøndersk idrett blir en enhet med all den tyngde og innflytelse dette vil gi, sier Selven og refererer til at fotballkretsen selv har vært gjennom en sammenslåing for 15 år siden som han mener har gjort dem sterkere.

– Vi opplever at vi har kommet styrket ut av sammenslåinga som skjedde for 15 år siden, og vi tror at dette også kan gjelde trøndersk idrett som en helhet, sier Selven.

Uavhengig av fylket

– Trøndelag er allerede en maktfaktor innen spesielt fotball og langrenn. Dersom kretsene blir til én tror jeg vi vil få en god effekt når det gjelder innflytelse nasjonalt. Vi tror det vil bli enklere å få arrangementer til Trøndelag og det å bli hørt i idrettspolitiske spørsmål, for å trekke fram noe, fortsetter Selven.

Styrelederen mener en sammenslåing av idrettskretsene bør skje, uavhengig om det blir fylkessammenslåing.

– Det er jo i tiden å tenke sammenslåing, men uansett om Nord- og Sør-Trøndelag blir slått sammen til ett fylke, mener jeg at idrettskretsene uavhengig av det bør fusjonere, sier Selven.

– Hvordan vil dette fungere i praksis?

– Forhåpentligvis godt. Hvis ikke hadde vi ikke ønsket å fremme et slikt forslag. Vi jobber fortsatt med ordlyden i stillingsforslaget, så får vi komme tilbake til hvordan vi i teorien ser for oss den organisatoriske delen, sier Selven.

– Hvor ser dere for dere maktsetet? I nord eller i sør?

– Det overlater vi til den pågående prosessen. Å begynne å snakke om det allerede vil være å begynne i feil ende, sier Selven og legger til:

– Det er alltid en utfordring når du sentraliserer. Å nå ut i distriktene godt nok er en utfordring for fotballkretsen. Det er fremdeles ulike oppfatninger om hvordan spillere og trenere opplever Trøndelag fotballkrets på for eksempelvis Frøya – og eksempelvis i Røyrvik, sier Selven.

– Veldig usikker

Leder i Nord-Trøndelag idrettskrets, Susanne Bratli, mener en sammenslåing av idrettskretsene vil være en naturlig konsekvens av en eventuell fylkeskommunesammenslåing, men er usikker på om det vil være en positiv endring for nord- trønder-idretten.

– Dersom fylkestingene i april bestemmer seg for å slå sammen fylkeskommunene, vil dette være en naturlig konsekvens uansett. Men, jeg må påpeke at jeg er veldig usikker på om det er en god ide for idretten i Nord-Trøndelag. Selv om fotballkretsen sier de har gode erfaringer med en sammenslåing, så er det ikke alle fra Nord-Trøndelag som har det samme synet, sier Bratli.

En av dem som var med stemte for vedtaket i fotball-styret, er Lars Petter Langås fra Namsos, som representerer Namdalen i styret i Trøndelag fotballkrets.

– Hvorfor stemte du ja?

– Jeg tror at en samlet trøndersk idrett står mer rustet og sterkere sammen med tanke på det øvrige Idretts-Norge. Vi har en så stor nærhet i hele fylket at forskjellene mellom en utøver på Oppdal og i Overhalla ikke er stor. De taler den samme saken i forhold til treningsforhold og konkurranseforhold. Vi tenker lite internt – men mest i forhold til resten av Idretts-Norge, sier Langås som i likhet med Selven ser positive ringvirkninger av sammenslåinga av fotballkretsene i 2000.

– Vi klarer å være tydeligere på fotballtinget. Vi står sterkere med en stemme, sier Langås og legger til:

– Jeg er mest opptatt av det talerøret vi eventuelt vil få. Hovedmålet her er å få en så fin trenings- og kompetansehverdag for våre utøvere som overhodet mulig.