Marine Harvest region Nord har avluset 65.000 tonn uten kjemikalier i 2015

Avluser laks med sjøvann

Oppdrettsgiganten har en visjon om å bekjempe luseplagene på mest mulig miljøvennlig måte.

KJEMIKALIEFRI AVLUSING: Marine Harvest har i lag med andre aktører utviklet et system som spyler laksen ren for lus. I disse dager er det en lokalitet ved Abelvær som har besøk av avlusningsflåten. 

TELLER LUS: Undervegs i prosessen blir et utvalg laks fanget inn etter avlusinga for å telle hvor mye lus som er igjen. Dette er et ledd i å dokumentere effekten av systemet. Fra venstre: Driftsleder Alexander Hatvikøy og Reinert Torsvik. 

NESTEN LUSEFRI: Injektorspylinga som Marine Harvest har vært med å utvikle, fjerner omkring 90 prosent av lusa. Det lille som blir igjen, tar rensefisken seg av. 

MERDER MED SKJØRT: En viktig del av forebygging mot lakselus er de blå skjørtene som henger ned rundt merdene. Disse hindrer lusa å komme i kontakt med laksen. 

arkiv

ABELVÆR: – Marine Harvest har en visjon om å lede an i det vi kaller den blå revolusjon. For å nå det målet må vi få kontroll over luseplagene, og vi må gjøre det uten bruk av kjemikalier, sier driftsleder Alexander Hartvikøy ved lokaliteten på Geitryggen ved Abelvær.

Ved hjelp av forebygging og en maskin som fjerner lusa ved hjelp av spyling med sjøvann, har de kommet veldig nær målet om et lusefritt lakse- oppdrett.


Egne lusegrenser

– Den fisken som vi avluser nå ble satt i sjøen i april. På tross av et stort lusepress gjennom sommeren i området, er det først nå vi har blitt nødt til å gjennomføre ei avlusing, forteller han.

Alle merdene er påmontert luseskjørt som går nesten seks meter ned i sjøen. Det vil si at den lusa som passerer anlegget i sjøoverflata, ikke vil få kontakt med laksen.

– Dette kombinerer vi med utstrakt bruk av rensefisk som spiser lakselus, forteller Hartvikøy.

Marine Harvest har egne grenser for hva som tillates av lus på laksen.

– Myndighetene sier vi må sette i gang tiltak når nivået er over 0,5 lus per laks. Våre egne standarder sier 0,2. I tillegg teller vi lusa mer grundig enn myndighetene krever.


Spyler vekk lusa

Selv med de forebyggende tiltakene vil noen få lus slå seg til på fisken.

– Heldigvis har det de siste par årene kommet flere verktøy for å fjerne lusa uten bruk av kjemikalier. Det vi bruker er en spyler som fjerner rundt 90 prosent av all lus fra laksen. Når den kommer tilbake i merden, vil rensefisken ha kontroll med resten, sier Hartvikøy.

Dette er en skånsom behandlingsmåte.

– Vi har en dødelighet på omkring 0,1 promille i forbindelse med denne typen avlusing.

Selve utstyret er montert på en flåte som plasseres mellom to merder. Merden med laksen i den ene enden, og ei tom merde i den andre

– Laksen pumpes opp på flåten og går gjennom injektorspyleren og ut i den andre merden.

Lus som er spylt av laksen blir fanget opp i et filter, og den destrueres.


Viktig for næringa

– Lusa er noe vi må få kontroll på, og denne metoden med spyling som vi i Marine Harvest har utviklet i lag med Flatsetsund Engeneering er en stor del av løsninga, sier produksjonssjef i Marine Harvest region nord, Roger Pettersen.

De har et samarbeid med Veterinærinstituttet som skal kvalitetssikre metoden før andre oppdrettere får tilgang på metoden.

De satser nå for fullt for å utstyre de aller fleste anlegg med luseskjørt som kombineres med rensefisk.

– Etter vår mening er det intet rom for vekst i næringa uten at vi får lusa under kontoll, sier Pettersen.

Marine Harvest kommer neste år med enda en ny metode for lusefjerning uten bruk av medikamenter.

– Målet vårt i region nord er at vi i 2016 ikke skal bruke medikamenter til lusefjerning.