Dømt for trygdebedrageri

Kvinnen fylte ut meldekortet slik at hun fikk utbetalt 254.000 kroner mer enn hun haddde krav på.

REAGETE IKKE: Retten konkluderte med at kvinnen burde skjønt at hun mottok for mye penger fra Nav. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Ei kvinne fra Ytre Namdal er dømt til 25 dagers betinget fengsel for grovt trygdebedrageri.

Kvinnen sto tiltalt for å ha fylt ut de elektroniske meldekortene på en slik måte at hun i perioden juni 2010 til februar 2015 fikk utbetalt 254.000 kroner som hun ikke hadde krav på.

Nektet straffeskyld

Kvinnen var delvis i arbeid, men unnlot å oppgi hvor mange timer hun hadde arbeidet. Hun nektet straffskyld da saken ble behandlet i retten. Hun forklarte at hun hadde fylt ut kortene slik hun trodde det skulle gjøres og at hun ikke hadde fått noen konkret veiledning fra Nav. Hun reagerte heller ikke på at hun fikk utbetalt for mye penger.

Retten slo fast at kvinnen i alle fall fra høsten 2012 måtte ha skjønt at hun fikk utbetalt et for stort beløp og fant tiltalte skyldig i grov trygdesvindel.

Saken ble liggende

Aktor hadde lagt ned påstand om ubetinget fengsel i 36 dager, men fordi hun ble frifunnet for bedrageri for deler av perioden som var omfattet av tiltalebeslutninga og fordi saken ble gammel, fant retten at ei betinget fengselsstraff på 25 dager var passende straff.

 Det gikk nemlig nesten to år fra Nav fikk mistanke i saken til rettssaken ble avviklet og saken ble liggende lenge hos både Nav og politiet.