LIERNE

Snøskuterløyper på høring

LANG LØYPE: Planen omfatter ei lsnøskuterøype på 382 kilometer i både skogs- og fjellterreng.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

LIERNE: Forslaget til forskrift for rekreasjonsløyper for kjøring med snøskuter i Lierne skal ligge ute til offentlig høring fram til 2. februar. Det har Lierne formannskap bestemt.

Planen omfatter ei sammenhengende løype fra Limingen i nord til Rengen i sør, og den totale lengden er på 382 kilometer. 240 km av løypa går i skoglandskap mens 142 kilometer er i fjellterreng.

I arbeidet med planen er det innhentet 430 tillatelser fra grunneiere og det er avholdt møter med en rekke instanser.