Eiendomsskatt fra 2016

Med knappest mulig margin vedtok kommunestyret i Bindal å innføre eiendomsskatt fra 2016.

STEMTE NED HØYRE: Arbeiderpartiet har flertall i kommunestyret i Bindal. Det ga dem mulighet til å stemme ned alle endringsforslag til budsjett 2016. 

arkiv

TERRÅK: I rådmannens forslag til vedtak lå det innføring av to promille eiendomsskatt fra neste år.

– Jeg tror ikke Bindal kommune er tjent med å innføre denne type skatt. Det gjør det ikke lettere å få nye folk til kommunen, sa Dag Christer Brønmo (Sp).

Han fremmet et forslag der han ville si nei til eiendomsskatt nå, og ta det opp til ny vurdering om et år.

Høyre, ved Terje Ronald Sevaldsen, la fram et forslag om å si nei uten forbehold om å ta saken opp igjen. Noe som fikk Ruth Anita Skjelsvik (Ap) til å reagere.

– Høyre stemte for eiendomsskatt sist vi behandlet saken. Jeg vil gjerne høre hva som har endret seg i denne saken som har fått partiet til å skifte mening.

– Det som har endret seg er aktiviteten på Brukstomta. Situasjonen er lysere enn den var sist vi behandlet dette.

Etter et felles gruppemøte med Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble det enighet om å trekke forslaget fra Høyre, og gå felles inn for forslaget til Senterpartiet. Det forslaget fikk åtte stemmer og rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt fra 2016 fikk ni.