Føler at Steinkjer ikke ønsker å ha med Namdalseid

Peker mot Namsos

Steinkjer synes ikke å være interessert i Namdalseid. Både ordfører og varaordfører peker derfor i retning Namsos som kommunepartner.

Varaordfører Arne Bratberg(Ap, til venstre) og ordfører Steinar Lyngstad (Sp) 

arkiv

NAMDALSEID: – Jeg synes ikke at Steinkjer har vist interesse for Namdalseid. Tvert imot. Jeg kan ikke se at det noe aktuelt alternativ sørover, sier varaordfører Arne Bratberg (Ap).

Bratberg pendler daglig til jobb ved Steinkjer videregående skole og skulle slik sett følt seg mest knyttet til fylkeshovedstaden.

Men det er flere forhold som trekker i motsatt retning, blant annet de kommunale og fylkeskommunale vedtakene om bomveg i Steinkjer/Verran.

Ei ny utredning av en storkommune på Innherred er gjennomført uten at Namdalseid ble involvert. Det har styrket motviljen mot Steinkjer og sannsynligheten for eventuell sammenslåing nordover.

Dette kom til uttrykk da Namdalseid kommunestyre ble oppdatert om status i kommunereformen.


Kontakter nordover

Ordfører Steinar Lyngstad (Sp) er også tydelig fornøyd med samarbeidet nordover.

– Vi har knyttet gode kontakter og oppnådd mye gjennom samkommunen som jeg helst hadde sett kunne fortsette. Det gir våre innbyggere mer innflytelse enn i en storkommune, mener Lyngstad.


– Se sørover også

Men flere i kommunestyret etterlyste mer kontakt sørover og innhenting av informasjon om Steinkjer-alternativet.

– Hvis vi skal ha noe valg når beslutninga skal fattes, må vi ha like mye samtaler sørover, sa Jørgen Sæther (Sp).

Også Tone Beate Fossli (Sp) var tydelig på at Steinkjer-alternativet må behandles seriøst og utredes.

– Jeg savner konsekvensvurdering. Skal vi spare penger på administrasjon eller ved å sentralisere tjenester, spurte Herbjørn Kolstad (Sp).

Kristine Altin (Sp) og Magne Feragen (Sp) ønsker at dagens kommune skal bestå. Men de stilte spørsmål om Namdalseid kan være egen kommune med forslaget som er framlagt fra regjeringa om nyttig inntektssystem.

– Dette er et godt spørsmål. Det blir vanskelig for Namdalseid å bestå som egen kommune hvis folketall legges til grunn for beregning av overføringer, konstaterte rådmann Einvik.


Nytt folkemøte

Rådmannen skal legge fram ei sak til politisk behandling i februar. I forkant av dette vil det bli folkemøte der innbyggerne kan få uttrykke sin mening.

På kommunestyremøtet 4. februar skal det også besluttes om eidbyggen får si sin mening gjennom en folkeavstemning.