Nedturen i oljebransjen gjør havbruk mer attraktiv blant investorer

Økt interesse for NTS

Vedvarende lav oljepris og lavere aktivitet på norsk sokkel gjør havbruk og tilknytta næringer enda mer interessant for investorene.

Havbruk er hot: Som tjenesteleverandør til havbruksnæringa – og med gode resultater å vise til – merker adm.dir. Espen Ledang i NTS ASA økt interesse for det børsnoterte selskapet fra flere meglerhus. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Opp 40 prosent: Kursutviklinga på NTS-aksjer ved Oslo Børs har vært hyggelig for selskapet.illustrasjon: Oslo Børs 

arkiv

NAMSOS: Det merker også Namdalens eneste børsnoterte selskap, NTS ASA.

– Vi merker helt klart en økende interesse fra analyse- avdelinger i ulike meglerhus. Havbruk er tydeligvis hot, sier administrerende direktør Espen Ledang i NTS ASA.

Han var nylig invitert til Oslo for å presentere det tradisjonsrike Namsos-selskapet overfor nysgjerrige aktører.


Rendyrket virksomhet

Gjennom datterselskapene Norsk Fisketransport Holding AS, Folla Sjøtransport AS og KB Dykk AS, er NTS ASA sammen med Aqua Group det eneste børsnoterte selskapet som er tjenesteleverandør til havbruksnæringa. Med brønnbåter og servicebåter som sitt fagfelt opplever NTS ASA økt interesse fra et investormiljø som ser ei oljenæring i fritt fall.


"Vi merker helt klart en økende interesse fra analyseavdelinger i ulike meglerhus. Havbruk er tydeligvis hot.

ESPEN LEDANG

Adm. dir i NTS ASA– Vi har gjennom det siste året rendyrket vår virksomhet mot havbruksnæringa, mot at vi tidligere var spredt på flere bransjer. Det tror vi var et strategisk riktig grep for selskapet, sier Ledang.

I forkant av at NTS ASA la fram regnskapstallene for tredje kvartal, opplevde selskapet økt interesse og en bratt stigning i aksjekursen.

– Det var ikke helt enkelt å forstå hvorfor, men jeg vil tro det har en klar sammenheng med nedgangen innenfor oljesektoren, sier Espen Ledang.


Økt aksjekurs

For både ansatte og eiere i NTS ASA er dette godt nytt;

Aksjekursen har fra 15. desember i fjor og fram til nå steget med hele 40,71 prosent.

I samme tidsrom har for eksempel aksjekursen i Seadrill, en internasjonal boreentreprenør som tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester, falt med nær 60 prosent.

Og sist uke krevde de vanskelige tidene i olje- og oljeservicebransjen sitt første offer i form av et børs- notert selskap i Oslo.

Da måtte seismikkselskapet Dolphin Group begjære seg selv konkurs, etter å ha opparbeidet seg gjeld på 1,7 milliarder kroner.

Men også NTS ASA må se opp for skjær i sjøen; lakselusproblemet i oppdrettsnæringa kan påvirke deres virksomhet.

– Vi er avhengig av ei velfungerende havbruksnæring, innrømmer Espen Ledang.