Endelig skal lokalprodusert mat løftes fram

Reiselivsdirektør Bente Snildal og lokalmatprodusent Brynhild Bremer Viken vil at flere skal få oppleve en smak av Namdalen.

MATPROSJEKT: – Dette blir spennende, sier reiselivsdirektør Bente Snildal (til venstre) i Visit Namdalen og Brynhild Bremer Viken, styremedlem og lokalmatprodusent om forprosjektet «Opplev en smak av Namdalen». FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Vi har fått penger til et forprosjekt som går på mat, opplevelser og reiseliv. Det er første gang Namdalen som destinasjon både søker og får innvilget midler til denne type utviklingsprosjekt, sier reiselivsdirektør Bente Snildal i Visit Namdalen.


280.000 kroner


Med støtte fra BU og Region Namdal har destinasjonsselskapet fått 280.000 kroner til forprosjektet «Opplev en smak av Namdalen».

– Region Namdal har i flere sammenhenger dratt fram Visit Namdalen. Det er en milepæl at de gir oss penger til dette prosjektet. Det viser at de ønsker å bruke oss som sitt verktøy for å utvikle strategier for opplevelser, mat og reiseliv, sier Snildal.

Hun forteller at selskapet ble oppfordret av Fylkesmannen til å søke om midler.

– De ser at det er mye spennende som foregår – men mye stykkevis og delt. Det er gjort undersøkelser som viser at Trøndelag er best som matdestinasjon. Nå ønsker vi å løfte fram Namdalen som i denne sammenhengen. Men da må vi jobbe i lag – ikke hver for oss.

Reiselivsdirektøren mener Visit Namdalen kan ta rollen som døråpner og utviklings- aktør.

– Vi skal legge til rette for at Namdalen blir en næringsarena for opplevelser og lokal mat, sier Snildal.


Helhetlig


I prosjektbeskrivelsen står det at «hovedmålet med prosjektet er å bidra til at Namdalen framstår som en helhetlig region knyttet til opplevelsesnæring og lokal mat. Bidra til økt bevissthet rundt naturbasert reiseliv med fokus på kortreist og lokal mat i den enkelte reiselivs- bedrift.»

Delmål:

• Skaffe oversikt over de ulike prosjekter som er gjennomført/gjennomføres innen mat og naturbasert reiseliv i Namdalen.

• Skaffe oversikt over status hos sentrale aktører og næringsliv innen mat og naturbasert reiseliv.

• Legge et grunnlag for et hovedprosjekt.

Forprosjektet begynner 1. januar – og skal være ferdig 30. april.

– Vi har fått året på oss til å levere strategier til Region Namdal. Når potensialet er kartlagt skal det ende opp i e søknad til et hovedprosjekt. Vi ser for oss et langsiktig prosjekt som kan utvikles mot mat, reiseliv og opplevelser – gjennom å spille på lag med lokale matprodusenter, sier Snildal.


– Kjempekjekt


Brynhild Bremer Viken er styremedlem i Visit Namdalen – men også lokal matprodusent.

– Å være lokal matprodusent er veldig tidkrevende. Du gjør alt alene. Derfor synes jeg det er kjempekjekt at Visit Namdalen setter i gang et sånt prosjekt, sier Viken.