Trenger Namsos mer skittkasting?

Bildetekst Bildetekst 

arkiv

Innspill

Gunnar Sellæg

Styreleder i Rock City AS

I NA den 12. desember kritiserer Tom Verpe styret, kommunen, samt mer eller mindre alle som har vært involvert i Rock City. Innlegget inne- holder en rekke fakta feil og påstander som det ikke finnes belegg for. Noen eksempler på dette er:

Det at oppsigelsen av daglig leder ikke var juridisk holdbar, er feil, dette er umulig for Verpe å vurdere siden han ikke har innsyn i saken. Styret kan ikke kommentere personalsaker i media, selv om saken er over 1 år gammel.

Verpe hevder det ikke ble avholdt generalforsamling i selskapet, dette er feil, den ble avholdt våren 2015.

Det Verpe skriver rundt støtte fra stat og fylke stemmer ikke. Søknad om statlig støtte ble sendt av daværende daglig leder, februar 2014, resultatet ble redusert støtte 2015 og 0,- i støtte 2016. Avslaget kom som følge av resultater i 2013 og tidligere år.

«All denne skittkastingen om Rock City er negativ underholdning om Namsos, for resten av Norge.»

Og slik kunne jeg fortsatt, men er det denne typen diskusjon som fører Rock City og Namsos videre? Fra Norges perspektiv er Namsos ensbetydende med Rock City, og Rock City er lik Namsos. Det eneste som kommer ut av skittkastingen er at kommunen, styret, tidligere daglige ledere, Verpe, med flere til ser litt dummere ut.

Det er for så vidt ingen krise, men det er litt synd at også Namsos ser litt dummere ut for utenforstående. All denne skittkastingen om Rock City er negativ underholdning om Namsos, for resten av Norge.

Namsos er en fantastisk by med ett av Norges beste hoteller, en dyktig handelsstand, Norges beste lakseelv, en flott konsertarena, D.D.E., et opplevelsessenter med 3.000 besøkende i år, Woodland- festival, Bandwagon, samt mye mye mer.

Det Namsos trenger er flere bedrifter som vil legge konferanser til Namsos, flere folk som vil besøke byen, flere som vil bruke flyplassen, bo på hotellet, bo på campingplassen, fiske i Namsen, handle i butikkene og besøke opplevelsessenteret.

Dette gir arbeidsplasser, som igjen gjør at kommunen får økte skatteinntekter, bedre økonomi, og dermed kan tilby gode velferdstjenester for innbyggerne.

For å få til dette må Namsos, som er Rock City, fremstå som et attraktivt sted å besøke, ikke et sted der aktørene krangler om gamle saker, og ikke evner å se fremover, enten det gjelder personalsaker eller om trønderrock er bra eller dårlig.

Ikke vet jeg hva agendaen til Tom Verpe er, men jeg håper vi alle fremover kan samles om en felles agenda; å få Namsos eller Rock City til å fremstå i et bedre lys, samt fokusere på hvordan Rock City skal videreutvikles slik at vi får flere arbeidsplasser i kommunen.

Namsos trenger et løft på omdømme, slik at byen blir attraktiv å besøke og slik at det blir en attraktiv by å etablere nye virksomheter i.

Med ønske om en fredelig jul, og et progressivt nyttår.