Mener et Stor-Trøndelag vil føre til sammenslåing av idrettskretsene

– Idretten må våkne

Torgeir Strøm mener små idrettslag som Jøa IL blir store tapere hvis det blir sammenslåing av idrettskretsene.

SE SAMMENHENGEN: Torgeir Strøm mener nordtrønderidretten må se sammenhengen mellom et mulig Stor-Trøndelag og sammenslåing av idrettskretsene. 

arkiv

JØA: – Jeg ser ingen klare fordeler med sammenslåing. Det er derimot mange ulemper, og jeg håper idrettslagene nå er våkne på hva som holder på å skje rundt oss, sier Strøm som er leder for Jøa IL.


Sentralisering


Det var sist uke NA presenterte nyheten om at Trøndelag Fotballkrets på vårens kretsting vil foreslå å slå sammen idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag. Dette skjer samtidig med at det på et politisk plan i begge trøndelagsfylkene jobbes for sammenslåing av fylkeskommunene til et Stor-Trøndelag.

Strøm tror mange idrettslagsledere ikke er klar over at dette må sees i sammenheng.

– Selv om det ene er fylkespolitikk og det andre er idrett, så henger det sammen. Blir det politisk vedtak om å slå sammen fylkene, er det kort veg til at det samme skjer med idrettskretsene. Derfor kan ikke idretten sitte stille uten å engasjere seg også i diskusjonen om sammenslåing av fylkene, sier han.


Lengre veg


Idrettslagslederen tror en sammenslåing av idrettskretsene vil føre til en sterkere sentralisering av administrasjonen av idretten.

– Selv om det kan bli kontor på Steinkjer, så vil etter hvert administrasjonen bli flyttet til sentrum. Og når makta i fylkespolitikken havner i Trondheim, vil idretten følge etter. Det vil bli sentralisering, og det medfører lengre veg for oss i utkantene, sier Strøm engasjert.


For han tror større avstander vil få negative følger for idrettslagene.

– Ta for eksempel friidretten, der Jøa har flere utøvere. Det er et godt stevnetilbud i dag, med flere stevner i geografisk nærhet. Flyttes administrasjonen til Trondheim er det ikke gitt at man ser hele bildet og behovet for å ha stevner også på små steder. Jo, det vil bli mange stevner, men jeg frykter det blir mye lengre reiser til flere stevner, og det er ikke bra for rekrutteringa, sier Strøm.


Trenger ikke sammenslåing


– Og når avstanden til sentraladministrasjonen blir større, vil det også ha mye å si i forhold til representasjon oppover i systemet. Avstanden vil føles mye lengre. En annen ting er de tapte arbeidsplassene sentralisering vil gi, også innen idretten, legger han til.

Han medgir at han ikke ser noen fordeler med å slå sammen idrettskretsene.

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes vi i alle hovedsak har en velfungerende krets, der små og store lag jobber godt side om side. Hadde vi slitt med å få folk til å ta verv i kretsene, kunne jeg sett et poeng i sammenslåing med tanke på at det hadde blitt færre verv å fylle. Men per i dag er vi ikke der, mener han.

Han oppfordrer idretten på grasrota i å engasjere seg både i idrettskretsdiskusjonen, men i første omgang i diskusjonen om et Stor-Trøndelag.

– Nå må idretten være på alerten, sier han.