Dyrt å være bråkmaker i jula – her er bøtesatsene

Forelegg som svir

Fyll og fanteri i jula koster flesk.

Vis måtehold: Etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen ber festfolket vise måtehold i jula. Dårlig oppførsel kan koste deg dyrt. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Vi føler at folk ikke skjønner konsekvensene av en del handlinger – bøtesatsene er høyere enn folk tror, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen i politiet.

Jula er høytid for festligheter – og ordensforstyrrelser.

Men bakrusen kan svi på pengepungen.


Bøtesatsene


Se bare her:

• Ikke etterkomme politiets pålegg: 7.000 kroner.

• Ordensforstyrrelse/nattero: 7.000 kroner.

• Forulemping av offentlig tjenestemann med skjellsord (utskjelling eller sjikanering): 7.000 kroner.

• Drikking på offentlig sted: 3.000 kroner.

• Urinering på offentlig sted: 4.000 kroner. – Men det kommer veldig an på hvor urineringa foregår – om det er på et butikkvindu eller i buskene, påpeker etterforskningslederen.

• Tagging/skadeverk: – Det varierer veldig i forhold til hva som blir ødelagt og verdien av det. Det kan variere fra 3.000 kroner til ubetinget fengsel, sier Fuglum Juliussen.


Politiet øker ikke bemanninga i jula. Men de vet at det tradisjonelt kan oppstå ordensforstyrrelser i høytida.


– Verktøy


For dem som ikke etterkommer politiets pålegg, kan det bli en dyr affære.

– Pålegg er et verktøy vi bruker når vi observerer at det er amper stemning – og at det kan utarte. Da ber vi involverte dra heim og legge seg. Vi forklarer grundig hva et pålegg betyr – og får dem til å repetere hva vi har sagt, slik at de skal forstå det, sier hun.

Etterforskningslederen viser til at alle saker har individuell og konkret behandling.

– Det er forskjellige faktorer som spiller inn om reaksjonen blir skjerpet eller mildere, legger hun til.

"Vi føler at folk ikke skjønner konsekvensene av en del handlinger – bøtesatsene er høyere enn folk tror"

Line Marthe Fuglum Juliussen,
etterforskningsleder i politiet


– Ikke verre enn tidligere


– Har det vært mye ordensforstyrrelser i julebordssesongen?

– Vi har hatt noen. Vi kan ikke dokumentere noe per nå. Men ut ifra det jeg har sett, tror jeg ikke det er verre enn tidligere, sier Fuglum Juliussen.

I Nord-Trøndelag har de hatt lavere bøtesatser enn i Sør-Trøndelag.

Men etterforskningslederen tror det vil utjevne seg når politidistriktene blir slått sammen.

– Et nytt foreleggsdirektiv for hele landet kom i juni i år. Nå er vi noenlunde harmonisert med Sør-Trøndelag.

– Men Sør-Trøndelag tar utgangspunkt i det som skjer i bysentrum. Det gjør at det blir mer skjerpet sammenliknet med distriktene, sier hun.


Forebygging


– De siste årene har vi jobbet mer forebyggende i forhold til å forhindre at det skjer ordensforstyrrelser. At folk får vite at det koster mer enn de tror – kan være forebyggende, sier hun.

– Er det spesielle tider på året hvor det er mer ordensforstyrrelser?

– De tidene det er mer folk ute – knyttet opp mot festlig- heter, som julebordssesong, jul og martna, sier etterforskningslederen.

– Hva er ditt råd til festfolket i jula?

– Drikk alkohol med måte. Tørr å ta foreldrerollen opp med ungdommen; ikke vær naiv, men følg med ungdommen.

– Hjelper det?

– Forhåpentligvis, sier hun.

– Men vi jobber stadig for å bli bedre, legger Fuglum Juliussen til.