Ytre Vikna 2 utsettes seks år

Det vil ikke bli noen vindkraftutbygging på Ytre Vikna 2 eller på Hundhammerfjellet i Nærøy før etter 2021.

VALG: Konsernsjef Christian Stav understreker av vindkraftprosjektene i Ytre Namal er gode, selv om de ikke ble valgt i denne omgang. 

arkiv

KOLVEREID: Det opplyser konsernsjef Christian Stav i NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk). NTE la tirsdag fram planene for utbyggingsprosjekter, men verken Ytre Vikna 2, Hundhammerfjellet eller Husfjellet i Vikna ligger i planene fram til 2021.

– NTE har veldig mange gode prosjekter, og vi er nødt til å prioritere. At Ytre Vikna 2 ikke ble valgt i denne omgang har flere årsaker. Blant annet må vi ha bedre nettilknytning. Dessuten har vi slitt med å finne medinvestorer for Ytre Vikna 2-utbygginga. Men jeg vil understreke at både Ytre Vikna 2 og Hundhammerfjellet er gode prosjekter, sier Christian Stav, som viser til rekordproduksjon av kraft ved begge de to vindmølleparkene inneværende år.

Hva som skjer etter 2021, vil avhenge kraftprisen, sertifikatordninga og sterkere nett, mener konsernsjefen i NTE.


  • Les også:

    Prioriterer ikke Trongfossen

    NTE dropper planene om utbygging av Trongfossen, byggetrinn 2 på Ytre Vikna, Grytendal, fornyelse av Hundhammerfjellet, Husfjellet, og Sareptas vindpark på Sørmarksfjellet.