Region Namdal skal diskutere NTE-eierskap

Må prøve å bli enige

Tidlig i januar skal samtlige namdalsordførere diskutere eierfordeling i NTE. Det kan bli vanskelig.

INFORMERTE: Eierskap og framtid var tema da namdalsordførerne fikk en orientering fra NTEs konserndirektør Christian Stav og styreleder Bjørnar Skjevik under forrige møte i Region Namdal. I januar fortsetter diskusjonen.Foto: Bjørn Tore Ness 

arkiv

NAMSOS: – Jeg har inntrykk av at det fordelingen av eierskapet som blir det vanskeligste, sier leder for Region Namdal, namsosordfører Arnhild Holstad (Ap).

Onsdag 6. januar skal hun lede diskusjonen når samtlige namdalsordførere setter seg ned i Steinkjer for å diskutere framtidig eierskap av NTE.

Mål: Å bli enige om hvordan et framtidig eierskap av selskapet skal organiseres dersom Nord-Trøndelag slår seg sammen med Sør-Trøndelag.

Det er tre stridspunkt som peker seg ut i debatten:

* Selskapsstruktur.

* Utbyttepolitikk.

* Hvor mye skal hver enkelt kommune eie.

Holstad tror ikke de to første punktene vil føre til den store uenigheten i januar-møtet.


Ett eierselskap


NTE har så langt vært tydelige på at de ønsker å forholde seg til ett eierselskap som snakker med én stemme. De ønsker ikke å måtte hanskes med 23 eierkommuner og 23 ordførerstemmer.

– Jeg opplever at det er stor enighet om denne løsninga, sier Holstad som også tror man kan bli enige om utbyttepolitikk.

– Jeg tror de fleste er klar over at NTE ikke kan bli ei melkeku.

Det er når ordførerne kommer til punktet om fordeling slaget vil stå. For hva skal vektlegges? Kraftproduksjonen i Namsskogan? Folketallet, og dermed kundene, i Namsos? Eller skal kanskje hver kommune veie like mye?


Produserer mest kraft


Holstad ser at det kan bli vanskelig å komme til enighet, men tror det vil være en styrke når fylkestinget skal ta en endelig avgjørelse om framtidig eierskap i mars.

– Vi må gjøre et forsøk. Blir vi ikke enige står vi svakere. Vi er ikke den mest folkerike delen av fylket, men det er i Namdalen mesteparten av krafta til NTE produseres, sier Holstad.

– Klarer vi å bli enige om eierfordeling, har namdalskommunene et bedre utgangspunkt når fylkestinget tar en endelig beslutning, legger hun til.

I møtet 6. januar skal også Trøndelagsutredningen diskuteres. Selv om det er behandlingen av den som til sjuende og sist avgjør om kommunene skal overta eierskapet i NTE, må eierskapet avklares i forkant.