Tror på økt aktivitet i RC-lokalene

Nye aktører inn i bygget

Fra nyttår er Skrythals reklame etablert i Rock City-bygget. De tror flere vil følge etter.

På flyttefot: Grete Rasmussen og Jan Aage Hals i Skrythals reklame flytter fra bryggerekka i Verftsgata og inn i Rock City-bygget i Vestre Havn.foto: espen fossland 

arkiv

NAMSOS: – Vi jobbet opp mot musikkbransjen lenge før Rock City ble en realitet. Og vi tenker å fortsette også etter at selskapet er borte. Vi er sikre på at det kommer til å skje mye positivt her framover, og da vil vi være på plass når bussen går, for å si det sånn.

Jan Aage Hals og Grete Rasmussen ser ut av vinduene i det som må være en av de beste kontorlokalene i Namsos. Helt nede ved sjøkanten, med panoramautsikt ut mot Namsenfjorden, skulle det være mulig å hente mye god inspirasjon for kreative reklamefolk.

Men «skrythalsene» er sikre på at det vil bli mye kreativt samspill å hente også innover i Rock City-bygget framover.

– Rai-Rai entertainment, Trønderlyd og Thomas Brøndbo er allerede lokalisert i bygget. Nå flytter vi inn, og vi vet at det er flere andre aktører som kan se for seg ei framtid her.

Reklamebyrået har spesialisert seg på kunder innen musikkbransjen, og tror ei samlokalisering av profesjonelle aktører vil gi positive ringvirkninger for Namsos-samfunnet.

Rådmann Gunnar Lien bekrefter at kommunen jobber for å sikre aktivitet i bygninga.

– Namdalshagen og utviklingskontoret der er engasjert i et forprosjekt for å se på hvem som eventuelt kan inn og hvordan arealet skal utnyttes. Kommunen er opptatt av – i samråd med huseier – å finne en veg som er langsiktig og bærekraftig for utnyttelse av bygningsmassen, sier Gunnar Lien.