Fyrverkeri og vernebriller hører sammen

– Bruk beskyttelse

Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til personskader. Ansikt og øyne er særlig utsatt. Norsk brannvernforening ber derfor folk bruke vernebriller ved oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften.

NYTT ÅR MED ET SMELL: Fyrverkeri er en fast tradisjon på nyttårsaften. Norsk brannvernforening ber folk bruke vernebriller ved oppskyting. 

factbox

1. Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid: Mens det fortsatt er lyst og før festen starter, bør man gjøre klart for fyrverkerioppskytingen. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal ligge utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene.

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk: Sjekk at fyrverkeriet er godkjent for bruk i Norge før du kjøper det. Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen. Legg merke til aldersgrensene. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Det er 16 års aldersgrensegrense for bruk av stjerneskudd. Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet: Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte: Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp. Lag en avfyringsrampe der fyrverkeriet står stødig.

5. Bruk tennstav: Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme som kan bli så stor at den antenner fyrverkeriet direkte i stedet for lunta. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

6. Sitt på huk, tenn lunta og gå unna: Etter at lunten er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet. For å redusere sjansen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet, bør man under opptenning bruke vernebriller.

7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri: Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet. Mange av personskadene som registreres i forbindelse med nyttårsfeiringen er ansikts- og øyeskader.

8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk: Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søppelet, men leveres tilbake til forhandler. Unngå at barn bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.

9. Hold god avstand fra oppskytingen: Sørg for at alle tilskuere holder god avstand. Minsteavstand er oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr. Hold kjæledyr innendørs.

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen: I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker. La en voksen edru person ta seg av oppskytningen.

Kilde: Norsk brannvernforening

arkiv

NAMSOS: – Fyrverkeri har betydelig sprengkraft og må behandles med varsomhet. Personer som skal håndtere fyrverkeri bør i tillegg til å være edru, benytte vernebriller for å unngå alvorlige øyeskader, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.


Økt etterspørsel


Forhandlere Brannvern- foreningen har vært i kontakt med, opplyser at etterspør- selen etter vernebriller øker.

Slike briller følger enten med gratis, eller selges rimelig hos forhandlere av fyrverkeri.

"Fyrverkeri har betydelig sprengkraft og må behandles med varsomhet.

dagfinn kalheim

Adm.dir. Norsk brannvernforening

– La oss håpe at økt etter- spørsel også fører til økt bruk av vernebriller. Det hadde vært fint å slippe synet av ødelagte ansikter og alvorlige øyeskader i tv-medienes nyhetssendinger første nyttårsdag, poengterer Kalheim.

I tillegg til å benytte vernebriller bør alle som skal hånd- tere fyrverkeri lese bruks- anvisninga nøye før oppskyting.

Kalheim medgir at det ikke alltid er like lett å lese sikkerhetsreglene knyttet til ulike fyrverkeriprodukter.


Søk råd


Han ber derfor publikum søke råd hos forhandleren om hvordan det enkelte produkt skal håndteres på en trygg måte.

Fyrverkeribransjen er bedre faglig rustet enn før.

I 2010 innførte myndig- hetene krav om kurs og sertifisering, både av forhandlere og profesjonelle pyroteknikere. På oppdrag fra DSB har Norsk brannvernforening sertifisert mer enn 6500 forhandlere de siste fem årene.

– Skal vi få bukt med personskader og branner knyttet til bruk av fyrverkeri, er det viktig at publikum benytter seg av bransjens fagkunnskap og følger forhandlernes råd, understreker Kalheim.