Skal merke to skjær i Namdalen etter tips fra båtfolket

Mindre skjær i sjøen

Sommeren 2015 ba Gjensidigestiftelsen og Kystverket båtfolket om å fortelle om umerka og farlige skjær. Nå skal noen av disse merkes.

TO NYE MERKA SKJÆR: Namdalskysten blir litt mindre farlig for båtfolket når Kystverket skal merke to nye skjær. 

MANGE NYE BÅTFOLK: Bedre økonomi blant folk flest gjør at flere tar seg råd til båt. Det gir mange uerfarne båtfolk som igjen fører til mange ulykker. 

arkiv

KOLVEREID: Sommeren 2014 ble det satt ny rekord i innmeldte skader i forbindelse med båtbruk.

Mange av disse skadene skyldes rett og slett dårlig sjømannskap hos nye båtfolk. Dagens fritidsbåter har ofte mye høyere fart som setter større krav til føreren, og med lite kunnskap og erfaring er det lett å gå på en smell.

Men også umerka skjær viste seg å være en gjenganger i skademeldingene som kommer inn til forsikringsselskapene rundt om i landet.

Det gjorde at Gjensidigestiftelsen og Kystverket i vår satte i gang en stor kampanje for å få båtfolket til å melde fra om farlige skjær uten merking.

To merkes i Namdalen

Nå har Kystverket gått gjennom alle de nesten 1.500 tipsene som kom inn, og har prioritert hvilke skjær som skal merkes.

– Vi er veldig takknemlige for det store engasjementet og alle tipsene som kom inn. Ideelt skulle vi gjerne merket alle farlige skjær. De 100 som nå er prioritert, er imidlertid noen av de aller farligste langs norskekysten, sier Veslemøy Rue Barkenes, leder for nasjonale prosjekter i Gjensidigestiftelsen.

Av disse 100 farlige skjærene ligger to i Namdalen. Dragøya Ø i Flatanger (mellom Dragøya og Glasøya) og Langnesset S Namsos (ved Hoddøya) vil etter hvert bli grundig merket.

– Vi har gjort en grundig analyse av samtlige 1.500 tips når vi nå sitter igjen med en liste på 100 skjær, sier koordinator Thor Messel i Kystverket.

Antallet tips om det respektive skjæret, trafikkgrunnlaget i området og rapporterte hendelser er blant kriteriene som er vurdert.

Jobben med å sette ut sjømerker på de 100 farligste skjærene vil starte allerede i januar, og hovedtyngden vil merkes i løpet av 2016. Når de forskjellige skjærene får sine respektive merker er imidlertid ikke helt klarlagt enda.

Kommer i kartene

Alle nymerka skjær vil også bli plottet inn i elektroniske kartsystemer samt i nye utgaver av fysiske kart etter hvert som de kommer på plass. Kystverket tar forbehold om mulige justeringer hvis bunnforholdene viser seg å være så utfordrende at det kompliserer monteringen betydelig.

– «Merk skjæret» har virkelig engasjert småbåteiere langs hele kysten vår. Vi er glade for å kunne bidra med midler til dette viktige arbeidet, og å gjøre det litt tryggere for båtfolket å ferdes på sjøen neste år, sier Barkenes.