Godt nytt endringsår

TRAILERNE STÅR: Samme år som Nexans feiret 100 år ble det klart at produksjonen i Namsos stopper neste år. 

arkiv

Noen ganger må en se bakover for å kunne se framover.

Nyttårsaften er en anledning til å erindre litt over endringene siste år. Men vår trang til en slik oppsummering helt på tampen av året handler ofte om å forsøke se fram i tid og hva som skal skje det neste året. Blir 2015 et slikt år der vi etterpå kan si at – jo, det var da det snudde. Det var det året de avgjørende tingene skjedde, som fikk konsekvenser vi først kan se lang tid etterpå.

Det er en del ting som gjør at 2015 kan bli et slikt år. Flere skjebnesaker for Namdalen fikk en avklaring. Kanskje det som har størst betydning for folk flest, og som binder Namdalen sammen, i tillegg til Namdalsavisa, er Sykehuset Namsos. Helt på slutten av året ble det klart at sykehuset beholder sin akuttkirurgi i årene framover. Helseministeren valgte å høre på innspillene fra et samlet politisk og faglig miljø, og satte ikke Sykehuset Namsos i samme kategori som en rekke andre småsykehus i Norge, som må kutte denne funksjonen.

Akuttkirurgi i seg selv er ikke det som definerer sykehuset, men hadde det forsvunnet, ville det vært starten på en gradvis nedbygging av Sykehuset Namsos. Trygghet rundt dette betyr også at det blir mye lettere å rekruttere fagkompetanse, som er avgjørende for mange andre funksjoner på sykehuset – som fødeavdelinga.

Den tryggheten gjør at den nye sykehusdirektøren, som også ble kunngjort på tampen av året, kan se framover og arbeide med å styrke Sykehuset Namsos. Det blir en helt avgjørende jobb i årene framover. Og den som ikke tror det betyr noe kan forsøke forestille seg hvor vi hadde vært i dag om det ikke var for at avtroppende sykehusdirektør Arne Flaat hadde et brennende engasjement for Namdalen.

Andre viktigte institusjoner som har fått et forlenget liv i 2015 er for eksempel Namdal tingrett og skatteinnkreverkontoret. Isolert sett er dette selvfølgelig ikke arbeidsplasser med like mange ansatte eller like store ringvirkninger som et sykehus. Men på samme måte har de stor betydning for de fagmiljøene vi trenger å ha for å kunne rekruttere folk til det som tross alt er en avsidesliggende del av et avsidesliggende område av verden.

Det å skaffe kompetent arbeidskraft, få folk til å vende tilbake etter utdanning og ta med seg erfaringer heim igjen, eller rett og slett være så attraktiv at det gir grunnlag for nye namdalinger, er den største utfordringa vi står overfor i åra framover. Da er arbeidsplasser avgjørende, men like viktig er å bygge miljøer og stolthet der folk faktisk ser det er mulig å få til noe, selv om en ikke bor i verdens navle.

For alt har ikke fått et forlenget liv i 2015. Nedleggelsen av Nexans i Namsos vil etter alt å dømme være et faktum i løpet av våren. Det er 65 arbeidsplasser med høy kompetanse som forsvinner, men samtidig er det mange andre leverandører som rammes. Hvilke konsekvenser dette får avhenger av hvilke grep som gjøres de neste månedene. Her har de nyvalgte politikerne fått en enorm utfordring i fanget. Og det gjelder ikke bare politikerne i Namsos. Eksemplet Nexans viser at det er viktigere enn noen gang å se hvordan næringslivspolitikk og utvikling må drives på tvers av kommunegrensene, uansett hvordan de vil se ut neste år.

Sammenliknet med Nexans blir nedleggelsen av det nasjonale ressurssenteret for pop- og rock i Namsos – ofte forvekslet med Rock City, av mindre betydning. Arbeidsplassene som var knyttet til den statlige bevilgninga til å drive et ressurssenter for musikkbransjen var tross alt ikke så mange. Men her også handler det om å skape et miljø for å skape utvikling og næring av kreative arbeidsplasser. Heldigvis er ikke det umulig, selv om statstilskuddet til Rock City forsvinner. Det blir riktignok litt vanskeligere, men helt umulig blir det først når folk mister trua og stoltheten rundt det som faktisk gjør at Namsos og Namdalen har en posisjon som klinger bedre utenfor Norges minste bomring enn innenfor.

For Namdalsavisa har også 2015 bydd på avklaringer og endringer. Vi har fått nye eiere, på Steinkjer. En nær sagt utenkelig tanke bare for ett år siden. Når vi nå tror at dette er en bra løsning for NA i årene framover, er det fordi vi mener dette faktisk gjør oss i stand til å styrke det viktigste vi har – stoltheten over historia og plassen vi kommer fra.

Flyktningstrømmen har også preget 2015. Da er det også nyttig å se bakover, for å kunne se framover. Det er ikke så mange år siden flyktningstrømmen gikk fra Norge, over Lierne, og til Sverige, på flukt fra krig og terror. Eller over Atlanterhavet, på jakt etter et bedre liv, på flukt fra armod og fattigdom i heimlandet. Tenk på alle de mulighetene disse flyktningene skapte, den kompetansen og pågangsmotet de tok med seg, og hvordan verden ville ha sett ut om de ikke hadde blitt tatt imot og gitt en sjanse den gangen.

Felles for dem som lykkes når verden endrer seg er å kjenne sin historie, ta vare på egen stolthet, og utnytte de mulighetene som oppstår, for eksempel fordelene som finnes ved å være i utkanten.

GODT NYTT ÅR!