Mener leverandøren har ansvar

Rådmannen i Vikna har i et brev til leverandøren av seglene på Norveg krevd at de frivillig forlenger garantitida for innfesting av seilene.

VIL HA MED LEVERANDØREN: Vikna kommune vil ha med leverandøren av seglene på Norveg på å forlenge garantitida. 

arkiv

RØRVIK: I forbindelse med sprengningsuhellet på Marøya i 2012 løsnet det skruer i innfestingen av seglene. Og noen av disse viste seg å være mye korroderte.

Disse ble skiftet ut under forsikringsoppgjøret, men tegn tyder på at også andre av skruene er rustet. Det kan på medføre risiko for at seglene løsner.


  • Les også:

    Problemer med seilene på Norveg-bygget. Nå slår Kystmuseet alarm

    Vil koste millioner

    Seilene på Norveg-bygget holder på å falle fra hverandre. Reparasjoner i millionklassen er påkrevet – og det litt fort.


Kommunen har besluttet å undersøke om flere fester har korrosjonsskader, og det er en omfattende jobb siden det er flere tusen festepunkt, og mange av den er vanskelig tilgjengelige.

Kommunen mener at leverandører har ansvar for kvaliteten på skruene også etter at garantitida formelt er ute, og at de må være med på kostnadene i forbindelse med kartleggingen og utbedringen av festene.