Slik blir den nye politihverdagen

1. januar ble antall politi-distrikter redusert fra 27 til 12. I løpet av 2016 skal dagens 354 lensmannskontor reduseres, men Stortinget har ikke tall- festet hvor mange det bør være.
arkiv

OSLO: Kravene som innføres til de nye distriktene er blant annet:

• Minst 90 prosent av innbyggerne i et politidistrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste lensmannskontor eller politistasjon.

• Minst én dag i uka skal det være mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid.

• 95 prosent av alle anrop til 112 skal være besvart innen 20 sekunder.

• Maks 10 minutter responstid i halvparten av alle tilfeller og 15 minutters responstid i 80 prosent av alle tilfeller i byer og tettsteder.

• Maks 15 minutter responstid i halvparten og 30 minutters responstid i 80 prosent av alle tilfeller i tettsteder mellom 2.000 og 20.000 innbyggere.

• Maks 22 minutter responstid i halvparten og 45 minutter responstid i 80 prosent av alle tilfeller i øvrige områder.

• Responstida skal videre ned fram mot 2020.

• Alle politidistrikt skal ha innsatspersonell som kan håndtere krevende hendelser.

• Polititjenestemenn og kvinner skal bo spredt slik at flest mulig lokalsamfunn har politiansatte boende i sitt lokalmiljø. Det skal vurderes insentivordninger for å oppnå spredt bosetting.

• Hver kommune skal ha minst én fast kontaktperson ved lensmannskontoret eller politistasjonen.

• Det vurderes å overføre noen av politiets oppgaver helt eller delvis til andre etater. Dette gjelder blant annet transport av varetektsfanger, håndtering av løse og farlige hunder, transport av psykisk syke, utstedelse av pass og forvaltning av hittegods.