Øker mer enn landet ellers

Mens landet generelt har hatt en økning i kinobesøket på rundt ti prosent, har økninga vært nærmere 30 prosent i Nærøy.

FORNØYD: Kinoansvarlig Øyvind Nordstrand tar permisjon med rekordtall for Kolvereid kino. 

arkiv

KOLVEREID: Samtidig som kulturmedarbeider Øyvind Nordstrand går ut i ett års permisjon for å jobbe i privat næringsliv, kan han legge fram rekordstatistikk for Kolvereid kino.

– Det er gjennomsnittsbesøket per forestilling vi ser på, og da har tallet økt fra 104 i 2014 til 139 i 2015, opplyser kinoansvarlig i Nærøy kommune.

Det betyr at over 5.000 fant vegen til kinolerrettet på Kolvereid i 2015.

"Det er gjennomsnittsbesøket per forestilling vi ser på, og da har tallet økt fra 104 i 2014 til 139 i 2015"

Øyvind Nordstrand
Kinoansvarlig

Den eneste, faste kinoen i Ytre Namdal har hatt jevn økning alle årene etter at Nordstrand begynte. Kulturmedarbeideren mener dette i hovedsak skyldes tett kommunikasjon med publikum via sosiale medier, spesielt Facebook.

– Facebook er alfa omega, og samtidig er det viktig å legge kjøreplaner som tar hensyn til andre kulturarrangement – selv om vi ikke har konkurranse fra andre kinoer, tror Nordstrand.

Den mest sammenliknbare kinoen med Kolvereid er Odda kino, ifølge Øyvind Nordstrand. Der har besøket økt med ti prosent til 115 i fjor.

Det ble totalt vist 38 forestillinger på Kolvereid kino i 2015, omsetninga var på totalt 504.620 kroner.