Oppsummerte trafikkåret i Midt-Norge

210 tatt for ruskjøring

210 bilførere ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand i Midt-Norge i 2015. Det er dobbelt så mange som året før.

TRAFIKKÅRET: Distriktsleder i UP, Per Einar Hollum (til venstre), avd.dir. Magne Steiner Malmo og avdelingsleder Torodd Østerås, begge Vegvesenet, presenterte tall som viser nedgang i antall trafikkdrepte, men en fordobling i antall ruskjørere. FOTO: BJØRN TORE NESS 

TRYGG I TRAFIKKEN: Distriktsleder Frode Skjervø i Trygg Trafikk understreker blant annet viktigheten av å påvirke kommunene til å prioritere trafikksikkerhetstiltak. 

arkiv

STEINKJER: – I 2015 skulle vi trappe opp kampen mot ruskjørerne. Det ga resultater og vi i UP vil også prioritere dette området kommende år, sier Per Einar Hollum, leder for UP i Trøndelag og Møre og Romsdal.

På den årlige pressekonferansen om trafikk som ble avviklet på Steinkjer mandag, kom det fram at UP tok langt flere ruskjørere enn det som var forventet.


Tok dobbelt så mange

– Ut fra visse beregninger hadde vi et mål om å kunne ta 140 bilførere – vi tok cirka 100 i 2014. At vi skulle ta 210, var langt i overkant, sier Hollum som innrømmer at kampen mot ruskjøring har gått på bekostning av ulike former for fartskontroller.

– På tross av litt mindre fokus på fart, ble det i 2015 beslaglagt like mange førerkort for grove fartsovertredelser som året før. Det ble derimot skrevet ut færre forenklede forelegg, sier UP-sjefen.

En analyse av ruskjøringa i Nord-Trøndelag viser at 74 prosent av dem som ble tatt i Namdalen var påvirket av alkohol, mens 17 prosent var påvirket av narkotiske stoffer. I sørdelen av fylket var tallene henholdsvis 59 og 32 prosent.

Analysen viser også at åtte av ti tilfeller av ruskjøring foregår på fylkesveg eller kommunale veger. Bare 16 prosent av tilfellene som ble avdekket skjedde i forbindelse med kjøring på E6 og E14.


Fire drept i trafikken


Trafikktallene viser at det i 2015 var fire trafikkdrepte i Nord-Trøndelag. Fylket har dermed bidratt til at 2015 ble det året med færrest trafikkdrepte siden 1950.

– Det omkom 125 personer på norske veger i fjor, fire av disse i Nord-Trøndelag, en nedgang fra ti året før. Selv om det er en gledelig nedgang i antallet drepte, er det fortsatt for mange som blir drept eller hardt skadet i trafikkulykker, sier avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo i Statens vegvesen.

En analyse av ulykkene viser at tre av de fire som mistet livet i Nord-Trøndelag ikke brukte bilbelte.

– Vi har en del å gå på når det gjelder bevisstgjøring omkring sikring i bil, sier Malmo.


Utlendingene blir bedre


På pressekonferansen kom det også fram at utenlandske vogntog blir stadig i bedre stand til å mestre norske forhold.

– Vi ser ei positiv utvikling hvor eiere og førere av utenlandske vogntog har fått større respekt for norske forhold, samtidig som ryktet om strengere kontroller har spredt seg. Det koster mye for eierne når biler blir stående i flere døgn. Prosjektet «Trygg trailer» hvor flere bedrifter i Nord-Trøndelag er involvert, har også hatt sin betydning for at utviklinga går i riktig retning, sier avdelingsleder Torodd Østerås i Statens vegvesen.