Bestiller ny brønnbåt til 300 millioner

Norsk Fisketransport AS fortsetter veksten. Nå har de bestilt en ny brønnbåt til 300 millioner kroner som skal leveres i 2017.

SATSER: Daglig leder Harry Bøe i Norsk Fisketransport AS lar millionene rulle og bestiller nok en brønnbåt til en verdi av hele 300 millioner kroner.  

arkiv

NAMSOS: Norsk Fisketransport AS (NFT) har inngått avtale med Havyard Ship Technology AS om bygging av ytterligere en brønnbåt med lastekapasitet på 3.200 m2, tilsvarende 640 tonn levende fisk.


Det nye fartøyet blir søsterskip til NAMSOS, som ble levert fra samme verft for to uker siden. Fra før eier NFT også HAVTRANS (2014), som var det første fartøyet av denne typen som er blant verdens største, mest effektive og miljøvennlige brønnbåter.

Leveres i 2017

Nybygget har en pris på i overkant av 300 millioner kroner, og skal leveres i april 2017. Investeringen vil bli finansiert med konsernets egen kontantbeholdning og banklån. Byggekontrakten gir også NFT opsjon på ytterligere ett fartøy fram til 30. oktober 2016.


Cermaq Norway AS (Cermaq) har inngått en femårig "time charter" på nybygget med oppstart ved levering. Cermaq har fra før to fartøyer på "time charter" med NFT. Kontrakten er inngått til markedsmessige betingelser, og gir Cermaq fram til 30. juni 2016 en mulighet til alternativt å velge flere mindre fartøy fra NFT i kontraktsperioden.

Har 130 ansatte

Norsk Fisketransport er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge med ni egne fartøy og omlag 130 ansatte. Virksomheten har sitt geografiske nedslagsfelt i Midt- og Nord-Norge, samt på de britiske øyer. Harry Bøe er daglig leder i NFT og styret ledes av Roger Granheim med Arild Hoff, Marit M. Holm, Børge Lorentzsen og Håvard Selnes som styremedlemmer.


NFT omsatte i 2014 for 398,6 millioner kroner og oppnådde et nettoresultat på 37,9 millioner. I 2013 og 2012 endte omsetningen på henholdsvis 298,5 og 274,7 millioner kroner,  med nettoresultat på henholdsvis 52,4 og 51,5 millioner. Per 31.12.14 utgjorde totalbalansen 782,3 millioner kroner, hvorav bokført egenkapital utfgjorde 296,3 millioner kroner.


Transaksjonen er en del av en pågående flåtefornyelse som omfatter nylig overleverte NAMSOS, kjøpet av tre fartøy i januar 2015 samt salget av NFTs eldste og minste fartøy, RUNE VIKING. Transaksjonene er med på å understøtte NFT som et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge.


Det nye fartøyet for Cermaq blir NFTs 10. brønnbåt, og representerer en økning i flåtens lastekapasitet på i overkant av 20 prosent.