Økonomiprofessor Victor Norman om kommunereformen

- For opptatt av kommunegrenser

Namdalen har mer nytte av et «Stor-Trondheim» enn et «Stor-Trøndelag». Den økonomiske gevinsten av kommunesammenslåinger er dessuten dårlig dokumentert.

DYSTER FRAMTID: Økonomiprosessor Victor Norman trakk fram kemner som eksempel på arbeidsplasser som vil forsvinne fra Nord-Trøndelag. Og de forsvinner uavhengig av en fylkessammenslåing, mener han. 

arkiv

STEINKJER: Det mener økonomiprofessor og tidligere arbeids- og administrasjons-minister Victor Norman som tirsdag la fram sine tanker for Nord-Trøndelags framtid under nyttårskonferansen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Og la det være sagt med en gang: NHH-professoren og høyrepolitikeren mener en sammenslåing av trøndelagsfylkene kan være fornuftig.


Samarbeid

– Men det viktigste er å få til et samarbeid på tvers av den grensa som er der i dag. Får man til det, trenger ikke fylkene å slås sammen, sier Norman.

Som mener debatten rundt kommunereformen i altfor stor grad er knyttet til hvor grensene skal trekkes.

– Det kan være gode demokratiske årsaker til å slå sammen kommuner, sier Norman og viser til at det kan styrke kommunenes kontroll over tjenestetilbudet.

– Dette er jo i stadig større grad organisert i interkommunale selskap utenfor folkevalgt kontroll, sier han.

– Jeg har ikke sett dokumentasjon på at kommunesammenslåinger er lønnsomme, legger han til og forklarer:

– Det finnes beregninger som viser at ideal-kommunen har 20.000 innbyggere. Men ingen har regnet på kostnaden ved å komme dit.

Økonomiprofessoren viser til fusjoner i næringslivet.


"For Namdalen må det være bedre å være en utkant til en stor og slagkraftig region enn en utkant til ingenting.

Victor Norman

Økonomiprofessor


– De blir som regel dyrere enn forventet å gjennomføre. I etterkant blir effektiviseringsgevinsten lavere enn forventet.

Det han har tro på, er en styrking av aksen Trondheim–Steinkjer, som han mener må bli én stor region med ett felles arbeidsmarked.

– Bare på den måten kan man i Trøndelag bygge en motkraft til sentraliseringa rundt Oslo.

Verken Trondheim eller Bergen er alene store eller sterke nok til å ta den kampen alene, mener Norman.


Nøkkelen


– Hva da med ytterkantene, som for eksempel Namdalen?

– Også for Namdalen må det være bedre å være en utkant til en stor og slagkraftig region enn en utkant til ingenting.

Norman er nemlig tydelig på at nøkkelen er at Trondheim bidrar til å gjøre Trøndelag sterkere ved å bidra til vekst nordover mot Steinkjer. Namdalen ligger uansett for langt unna til å bli en del av et «Stor-Trondheim».

– Namdalen må uansett bygge opp et eget arbeidsmarked. Noe som blir lettere dersom det er en stor og sterk region som strekker seg nord til Steinkjer.