Toget går nå

arkiv

Det er lenge siden det gikk tog på Namdalsbanen, men toget for Namdalen når det gjelder kommunereform og et nytt Stor-Trøndelag er i ferd med å forlate stasjonen nå.

Allerede 5. februar går høringsfristen for Trøndelagsutredningen fram. Sør- og Nord-Trøndelag har inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen, vedtaket kan bli gjort av Fylkestinget i april, og i 2018 kan Nord-Trøndelag fylkeskommune være historie, litt over 200 år etter opprettelsen av Nordre Trondhjem Amt i 1804.

Nord-Trøndelag politidistrikt forsvant 1. januar, og allerede innen ett år kan også Fylkesmannen i Nord-Trøndelag være slått sammen med Sør-Trøndelag. Dette er et vedtak som gjøres av departementet og regjeringen, og ikke engang trenger innom Stortinget.

Den som tror at kommunereformen er strandet eller at det nå bare gjelder å sitte helt i ro i båten, så går alt over, kan få seg en ubehagelig overraskelse. Politikere og byråkrater jobber nå på spreng og har en svært hektisk vinter og vår framfor seg. Det startet denne uka med Fylkesmannens nyttårskonferanse, og fortsetter med Trøndelagsmøtet neste uke, der statsråd Jan Tore Sanner kommer med nye føringer.

Reformene på fylkesnivå har liten mening uten at det også skjer endringer i kommunestrukturen. Ideelt sett burde kanskje reformene i kommunesektoren ha kommet først, men det nye inntektssystemet for kommunene vil tvinge fram endringer, enten kommunene vil eller ikke.

På nyttårskonferansen viste samfunnsøkonom og tidligere statsråd Victor Norman til eksempelet fra Agder-fylkene, som hadde mange av de samme utfordringene som Nord-Trøndelag, med fraflytting og identitetskrise. Der ble utviklinga snudd ved å finne noen felles mål som alle kommunene ville tjene på. Og det var ikke nødvendig med fylkessammenslåing for å få det til.

  • LES OGSÅ:

    Økonomiprofessor Victor Norman om kommunereformen

    - For opptatt av kommunegrenser

    Namdalen har mer nytte av et «Stor-Trondheim» enn et «Stor-Trøndelag». Den økonomiske gevinsten av kommunesammenslåinger er dessuten dårlig dokumentert.

Norman har et godt poeng når han drar fram at for Namdalen vil det være bedre å være del av en utkant i en sterk region, eller en utkant til ingenting. En konkurransekraftig region er avgjørende for at Namdalen også skal kunne dra nytte av de naturgitte fordelene vi har. Alternativet er enda sterkere Oslo-dominans. Hvordan det organiseres, i ett eller to fylker, er mer et praktisk spørsmål. Det vil åpenbart ha konsekvenser for arbeidsplasser, først og fremst på Steinkjer, men det er nå det fortsatt er mulig å ha en politisk styring av dette. Den sjansen er det ikke sikkert kommer igjen. Toget går nå.