Vil gi NTE vederlagsfritt  til kommunene

Fylkesrådslederen understreker at fylkeskommunen tar kostnaden dersom kommunene i fylket skal overta kraftselskapet.

VEDERLAGSFRITT: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik åpner for å la kommune overta NTE vederlagsfritt. 

arkiv

STEINKJER:  Det kom fram da Anne Marit Mevassvik orienterte om status for sammenslåingsprosessen mellom Sør- og Nord-Trøndelag slås sammen under nyttårskonferansen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

- Det er min oppgave som fylkesrådsleder å utrede hvilken kostnad det har for Nord-Trøndelag fylkeskommune å overlate NTE vederlagsfritt til kommunene, men jeg er innstilt på å gjøre det selv om det svekker økonomien til Nord-Trøndelag i et framtidig sammenslått Trøndelag, sa Mevassvik.

Det framtidige eierskapet til NTE skal behandles i fylkestinget i løpet av våren. Allerede i morgen setter namdalsordførerne seg ned i Steinkjer for å prøve å bli enige om hvordan eierskapet skal fordeles mellom fylkets 23 kommuner.

- Hvordan eierskapet skal fordeles er vi ikke kommet i mål på, sa Mevassvik.