Forbud mot røyksalg?

arkiv

Legeforeningen vil forby salg av tobakk til alle som er født etter år 2000. Det er ikke snakk om røykeforbud, men foreningen vil unngå at de unge starter med tobakk. – Vi ønsker ikke å kriminalisere bruken, men vil gjøre det vanskeligere å få tilgang, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen til Aftenposten. Hun går inn for at de unge som i dag er 15—16 år aldri skal få anledning til å kjøpe røyk.

Politikere fra fire partier som Aftenposten har vært i kontakt med, vender tommelen ned for et slikt kjøpsforbud, men Legeforeningens president har likevel tro på at helseminister Bent Høie vil være positiv. Hun advarer mot en tiltakende snusepidemi her til lands.

De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå forteller at 13 prosent av den norske befolkninga røyker hver dag. Det er en halvering fra 2004. Ni prosent snuser daglig. Hvert år dør over 6.000 nordmenn som følge av sykdommer som kan relateres til røyking. Lungekreft er den hyppigste årsaken. De fleste vet at det er helseskadelig å røyke, men mange blant oss tyr likevel til et slikt stimuli. Og det blir altså flere unge som snuser.

Det er mye av vår livsførsel som er helseskadelig. For stort inntak av alkohol, sukker, salt og fett er slett ikke av det gode, men det er ingen farbar veg å forby eller regulere salg av slike varer. Det er imidlertid fornuftig å bruke avgifter som et virkemiddel her. Høye avgifter på alkohol og tobakk virker jo dempende på forbruket av slike nytelsesmidler, men også her går det likevel ei grense. Mer utenlandshandling og smugling kan fort bli resultatet.

Holdningsskapende arbeid må prioriteres enda sterkere. Nedgangen i antall røykere forteller at dette har vist seg å virke. I tillegg må det bli enda bedre kontroll for å hindre salg til dem som er for unge. Helseministerens forslag til såkalt nøytral merking av tobakkspakker og snusbokser har imidlertid store svakheter.

18 års aldersgrense for å kunne kjøpe røyk og snus er allment akseptert som ei god ordning. Spørsmålet er så om det er fornuftig å forby salg av tobakk til alle som er født etter år 2000. Nei. Et slikt forbud synes å være for drastisk. Det vil nemlig være problematisk å forby salg av noe som er lovlig å bruke. En god leveregel er at det må være sammenheng mellom liv og lære.