Inneklima sjekket etter sykdomsplager hos elever og ansatte:

Lufta er god for alle

Elever og ansatte har hatt helseplager, og ryktene har gått om elendig inneklima ved den midlertidige barneskolen. En fersk rapport viser det stikk motsatte.

RENOVERT: Rektor Jon Jarholm forteller at alle klasserommene er renovert og inneklimaet er nå godkjent etter grundige målinger. 

arkiv

KOLVEREID: En fornøyd rektor Jon Jarholm ved Kolvereid skole mottok rapporten fra ANT Bedriftshelsetjeneste rett før jul.

– Rapporten viser at luftkvaliteten er grei nok. Det skal ikke være noe problem å ha skole her inntil en ny barneskole er bygd opp etter brannen, fastslår rektoren.

Det var Jarholm selv som bestilte målingene av inneklimaet før jul. Bakgrunnen var klager fra ansatte som hadde følt seg i dårlig form og foreldre som hadde merket av ungene var mer trøtte, hadde hodepine og var uopplagte.


Innenfor alle normer


– På forhånd hadde driftslederen skiftet alle filtrene på lufteanlegget. Det viktige er å finne et nivå som er akseptabelt i forholdet mellom å være kostnadseffektivt og ha god nok utskifting av luft. Det viser seg at det er viktig å skifte filterne ofte, forklarer barneskolerektoren.

Han er overbevist om at dette grepet har vært med på å bedre luftkvaliteten og dermed bidratt til at målingene – som ble tatt opp etterpå – hadde så gode resultater. «Resultatene av inneklima-målingene viste verdier innenfor normene på alle parametre for alle de målte rommene» er hovedkonklusjonen i rapporten.

På ett klasseorm ble det målt temperatur på i overkant av 22 grader, normen er 19–22 grader. Det gamle ungdomsskolebygget er ikke sjekket for muggsopp, men dette skal også undersøkes.


Ikke egnet til barneskole


Alle klasserommene i bygget er renovert gjennom overflatebehandling, maling og nytt gulvbelegg. Det er brukt tre-fire millioner kroner av forsikringsoppgjøret til dette. Tidligere har skolebygget fått nytt ventilasjonsanlegg og blitt renovert i flere omganger for totalt bortimot et titall millioner kroner.

– Bygget skal fungere fint så lenge vi er her. Håpet er å flytte inn i ny skole om tre år. Bygget er greit, men ikke egnelig som barneskole, påpeker rektor Jon Jarholm.

Nærøy kommunestyre vedtok før jul å bygge ny barneskole like ved til en sum av 106 millioner kroner.